Archive for the ‘Journalism’ Category

När den startade för några år sedan nu, brukade jag hänga på en FB-sida som heter “Journalistbubblan”. Där förfasade sig fler över det nya digitala övervakningssamhället. Liknande skrevs ofta i branschtidningen “Journalisten”. Men efter ett tag tystnade kritiken och den som ifrågasatte det nya misstänkliggjordes. Det hände sig också vid den tiden att läsarkommentarer var något […]

I mitt barndomshem på sextiotalet sparades morgontidningen. I källaren låg stora högar med Svenska Dagbladet. Där kunde jag bläddra i – vad som för en tioåring – var gammalt. Jag växte upp med en bergfast tro på att vad som blivit dokumenterat, alltid skulle kunna kollas senare. Det skulle märkas om något var ändrat i […]

På länken finns tretton intervjuer för den som vill lära mer om digital spaning och analys. Samt den svåra avvägningen mellan viljan att hindra terrorattentat, kontra medborgares rätt till privatliv. Flera av de intervjuade har känt till övervakning de ansett gått för långt. Andra visar på spaningens skälighet. Fem av de intervjuade är f.d. NSA-anställda. […]

Här är en mycket förenklad beskrivning av hur västvärldens pengar kommer till världen, och hur de raderas. Ungefär 98% är elektroniska pengar, det är de vi talar om. De få procent som är sedlar och mynt, börjar sina liv som ersättning för elektroniska pengar. Då detta är en förenklad beskrivning av grunderna, håller vi oss […]

För att kringgå bestämmelsen om hur många reklamminuter en amerikansk TV-timme får innehålla, produceras “infomercials”. De är fejkade dokumentärer, där en handfull personer lovordar en produkt. Så gör även speakern. Om och om igen. Det blir en ganska trälig tillställning. Sedan avbryts dessa “infomercials” av regelrätt reklam, som även berättar hur man kan köpa varan, […]

Europa på 1700-talet var diktatoriska kungar och kyrkor. Medborgare utan rättigheter. Nybyggarna i Amerika ville förhindra diktatur och formulerade skyddande grundlagar för de tretton kolonierna. Dessa grundlagar blev utgångspunkt för The American Constitution. Det geniala knepet är att inte svära trohet till en härskare, ett land, eller en religion. Därför då är det alltid någon/ […]

Makt tenderar att flyttas från lokalt – kulturellt, geografiskt – till centralt. Etiketter för dessa motpoler kan vara; självstyre, autonomi, separatism, rasism, underklass-överklass, urbefolkning-regimtroget, lokalt-centralt,…Etiketter bildas för att beskriva. Objektivt eller partiskt. Fördömande eller hyllande. “Främlingsfientlig” kan ses som en ganska objektiv etikett. Men används partiskt. Liksom “svenskfientlig”. “Vi-och-dom” är ett beteende som nästan alltid […]

“Det vanligaste tricket är att undvika den sakfråga en oliktänkande tar upp. Istället angripa och misstänkliggöra den med främmande idéer. Angripa dennes person. Vanligt är att tillskriva den främmande horribla åsikter.” – Klipp ur följande text: Det har alltid varit lågt i tak i den svenska debatten. “En åsikt åt gången” är en vanlig beskrivning. […]

Läste just klart boken “Jihad – Svenskarna i de islamistiska terrornätverken” av Magnus Sandelin. Den kom ut i år, 2013. Sandelin går igenom alla de svenska islamister han kunnat få fram, (framstår det som) vilka planerat och/ eller deltagit i terrorattentat. I slutet av boken listas 25 fall från 1995 till 2012. Genom boken får […]

Ljudbandet förändrade radioproduktion och bandspelaren blev central i programproduktion under många decennier. I början var radio direktsändning. Förutom en mindre del uppspelning av stenkakor. Det experimenterades med vaxrullar, trådspelare och metallband, men lack blev under några decennier standard för radioinspelning. Då kunde man spela in avsnitt. Korta och långa. Men med bandet blev radioproduktion som film. […]