Pengar skapas som lån

De senaste åren har jag ju försökt begripa det här med pengar. Här är en bild jag hittade på för att försöka förstå var pengar kommer ifrån och dess mängd:

PENGASKAPANDE och PENGAMÄNGD

1. Om man tänker sig att Sverige tömdes på alla pengar. (Det skulle visserligen skapa kravaller och stölder av mat, men det är en annan story) OK, så ett Sverige helt utan pengar.

2. Så går jag till banken och lånar en miljon. (Pengar skapas vid lån. Från 92% av lånesumman, och uppåt) Denna helt nyskapade miljon, (sånär som på några procent), spenderas. Snart cirkulerar min miljon i Sverige. Folk får jobb och spenderar “min miljon” mellan sig. (Detta är BNP. Den kan därför bli större än en miljon)

3. Jag har kontrakt med banken att betala dem miljonen. Får göra diverse affärer och/ eller lönearbeta, för att få tillbaka min miljon, och betala den i omgångar till banken. För varje amortering minskas pengarna i samhället. Miljonen som skapades vid mitt lån, försvinner bit för bit vid varje amortering. Det minskar folks köpkraft och ökar arbetslöshet. När jag till slut betalat in hela miljonen, är Sverige åter tomt på pengar.

4. Så långt stämmer matematiken. Men nu till problemet: Jag hade skrivit kontrakt på att dessutom varje månad betala ränta. En miljon plus ränta. Men i Sverige finns ju bara en miljon. Det finns inga pengar för ränta.

(Detta är situationen i verkligheten. Pengarna i omlopp, är komna ur lån. Som ska betalas. Plus ränta som inte skapats samtidigt som lånen. Det är en matematisk omöjlighet att betala lån och ränta)

5. Så min räddning blir att min granne också lånar en miljon. Med “hans” miljon, finns nya pengar i omlopp och jag kan hoppas att genom affärer eller lönearbete få ihop till att betala räntan. Jag kanske klarar mig, men han får svårare att betala in amorteringar plus ränta. “Min” ränta tar av “hans” miljon. Han har sämre utgångsläge än jag hade. Ingen annans ränta skulle tas från min miljon.

6. Nu har han tur. En tredje person tar lån på en miljon. Tack vare detta lån, finns mer pengar i omlopp. Det blir ännu mindre kvar för den tredje personen, att betala lån och ränta. Både min och min grannes räntebetalningar belastar den tredje personens lån.

7. Den tredje personen får hoppas att fler lånar, och/ eller att högre lån sker, då det skapar mer pengar.

BUBBLA och INFLATION

Det enda sättet ett pyramidspel som detta kan leva vidare, är antingen att ständigt nya deltagare skapar nya pengar (genom sina lån) eller att lånesumman höjs. Eller bägge. En deltagare som tar lån på fem miljoner, ökar pengamängden lika mycket som fem en-miljons-lån. Om folk slutar “låna” (skapa pengar), minskar pengarna i samhället. För att till slut, ta slut, med folk i skuld.

Så ständigt högre lånesummor hjälper de som redan är inne i pyramiden. Detta sker också. Folk lånar för att köpa bostad. Eftersom folk får extra/ nya pengar med lån, får de också mer pengar att bjuda med. Detta ökar ständigt bostadspriserna. Vilket kräver att senare köpare lånar ännu mer. Vilket höjer bostadspriserna än mer.

De nytillverkade pengarna börjar ofta sina liv vid bostadsköp, varför bostäder är dyrare än annat. Men så småningom sprider sig slantarna, varför alla priser så småningom höjs. Detta innebär också att de som nyligen sålt sin bostad, har mer pengar att röra sig med. De ligger först i inflationskedjan. De fattigaste ligger sist.

Inflation hjälper de som har lån. Den nominella summan i lån&ränta står fast, men inflation ger chans att tjäna mer i kronor. Dock sänks löner i Sverige, så det blir svårare att arbeta ihop pengar. Det blir mer lockande att spela pyramidspelet.

Att vi har ett pyramidspel är en sak, men de som redan är fast i pyramiden, tjänar på att fler nya ständigt dras in. Inte bara bostäder, även pensionerna ligger i samma spel. Politiker är livrädda att systemet ska gunga, eller krascha. Folk splittras. Pensionärer hoppas det inte kraschar innan de dör. De tjänar på uppgång. Deras barn har inte råd att bo. De hoppas på nedgång, innan de lånat&köpt bostad. De tvingas skuldsätta sig i 40 år, och riskera förlora hemmet, om marknaden går ned. Även om de kan betala varje månad. De kan bli hemlösa och i skuld.

Systemet blir mer och mer instabilt, och krascher är bara fråga om när. För att undvika det arbetar finansministrar och riksbanker med att ständigt justera sin rådgivande ränta, och hoppas bankerna följer. Är räntan för hög kan allt krascha, om folk slutar låna. Är den låg och folk lånar, så mildras läget för stunden, men bostadspriser ökar, och problemet blir värre i framtiden. Samtidigt som folk splittras mer. Positionen i pyramiden avgör ens ekonomi.   

SNEDVRIDNING

Detta är inte en fråga om fri marknadsekonomi och lagen om tillgång och efterfrågan. Det är ett arrangerat system. Det gäller i hela västvärlden, varför ingen i ansvarig ställning törs röra i det. Om folk skulle bli oroliga och sluta låna, minskas pengamängden för varje amortering. Folk kan inte konsumera. Massarbetslöshet uppstår. Den ständiga räddningen med att skapa mer pengar genom lån, är som att bota bakfylla med mer sprit. Kanske funkar för stunden, men förstör i längden.

En följd av vårt system, är att verklig vardagsekonomi som arbete och baskonsumtion, blir mindre relevant vid sidan av bubbelekonomi och pyramidspel. Därför blir vanligt folk fattigare. Så minskar medelklass och ökar underklass. Västvärlden genomgår en jätteförändring. Den började på 70-80-talet. Innan dess var systemet mer stabilt. Med lagar från början på 30-talet. (Som nu strukits) Gissa varför. Jo, den enorma börskraschen 1929-30, berodde på pengabrist. Efter att folk slutat låna. Detta efter att vanligt folk på det glada 20-talet (därav namnet) blivit rika på den tidens bubbla. Folk lånade och köpte aktier. Det nominella värdet steg varje dag. Som nu. Folk tyckte sig dumma om de inte skuldsatte sig och lade pengar i marknaden. Som det idag anses bäst att bo sig rik. Därför försöker politiker och ledande tjänstemän hela tiden hålla bubblan sådär lagom växande. Det är ett mycket nervöst och ansvarsfullt arbete.

VARFÖR KRASCH?

30-talets depression berodde enbart på pengabrist. Villig arbetskraft, men arbetslöshet. Hemlöshet, men tomma bostäder. Närmast svält, men ruttnade mat i jordbruken. Industri stod stilla, men intakt infrastruktur. Bränsle till fordon, men inga pengar att köpa för.

Just då var det brist på pengar som var problemet, och i USA hjälpte statliga byggnadsprogram igång ekonomin. Folk arbetade mycket hårt för lite pengar. Det var efter denna jättedepression, som USA stiftade lagar där två sorters banker skulle hållas åtskilda. För vanligt folk och företag skapades lagar för “Commercial banks”. De var ofta lokala och var tuffa med att ge lån. Detta höll bostadspriser låga. Mer efter tillgång och efterfrågan. För stora investerare, som t.ex. vid börshandel, skapades lagar för “Investment banks”. Där var man friare. (Glass–Steagall Act)

Efter 30-talet rådde ekonomisk stabilitet. Sedan, på sent 70-tal-tidigt 80tal, började politiska vindar där stat och folkhem ansågs som en broms. Då avvecklades brandväggen mellan de två bankmodellerna. Vanligt folks pengasystem, blandades med börshandel. Kortsiktigt gick ekonomin bättre från 80-talet, och ingen klagade. Men det var den förrädiska bubblan från 20-talet som återuppstod. Samtidigt gick många av de små lokala (spar)bankerna omkull. Kvar blev några få. Inte med avstamp i lokal ekonomi, (Main Street) utan med avstamp på Wall Street. Makt centraliserades. Vanligt folk förlorade makt. Samma utveckling i Sverige.

Med detta system uppstår kriser då och då. Vanligt folk blir fattigare, men den som har mycket pengar, kan då köpa realvärden till vrakpriser. Folks bostäder, mark och småföretag, tas med tvång över av några stora finansintressen. (Som på 90-talet i Sverige) Systemet missgynnar den stora majoriteten. Med av lån upptrissade priser, blir folk tvungna att låna för att bo. Utom i avfolkningsbyggd. Många företagare blir tvungna att låna för att driva sin verksamhet. Lån kopplar folk och företag till tredje part.

Detta är inte ett system av fri marknad och lagen om tillgång och efterfrågan. Jo, om man med “fri” menar inga lagar alls. Då samlas makt hos allt färre och vi får ett Sovjetliknande system. Diktatur med business och politik i samma lilla elit. Precis som biltrafik inte blir fri utan regler, (fri bara för de med pansartanks) så måste ekonomi regleras för att vanligt folk också ska ha frihet. Det är dessutom enda sättet att bibehålla dynamik i samhället. I förlängningen även demokrati.

 


Comments

4 responses to “Pengar skapas som lån”

Comments are now closed
 1. Josef Boberg skriver:

  Dags för artegen global- och nationalekonomi ?

  Om vad jag menar med det på min URL-adress.

 2. Lasse Lundeberg skriver:

  FÖRTYDLIGANDE

  Det var lite klumpigt av mig att inte skriva att i verkligheten betalar man ränta och avbetalning samtidigt. Ja, det finns ju till och med lån där man de första åren bara betalar ränta. Sedan ränta och avbetalning.

  Vad jag gjorde var att skriva pedagogiskt. Att det är exakt samma summa som skapas vid lån, som sedan ska betalas till banken. (OK, verklighetens kapitaltäckningskrav lämnar några få procent äldre pengar, men dessa skapades ju bara lite tidigare. Även då som lån) Principen är fortfarande att samma “miljon” som skapades, (gäller alla “miljoner” = pengar), senare raderas. Samt att räntan kommer utöver. Samt att det inte finns pengar till ränta. Den gör det till ett pyramidspel. Och i verkligheten kan man betala både lån och ränta, om nya lån tas. Av en själv, eller av andra.

  Så i verkligheten går det att betala ränta. I mitt påhittade exempel här, skulle jag kunnat betala ränta samtidigt som avbetalningar. Men då hade pengarna i samhället, = “min miljon”, tagit slut innan alla mina avbetalningar var gjorda.

 3. Lasse Lundeberg skriver:

  Under de får jag studerat vad pengar är, har jag stött på uppgiften att större finansintressen kan skapa pengar själva. Hur det går till vet jag ej, men det ganska lätt att tänka sig en modell: Stora intressen har banker. Samt företag och liknande ekonomiska organisationer.

  Då kan man tänka sig ett företag/ organisation lånar pengar ur en bank. Bägge ägda/ kontrollerade av ett större finansintresse. Om lagen kräver två huvudmän, kan två finansintressen låna av varann. Enligt lagen kan parterna bestämma återbetalningstid. Vilken kan sättas långt i framtiden. Även räntan kan sättas till valfritt värde. Antingen 0, eller, om pengar behöver flyttas till banken, kan det kallas ränta. Man kan även tänka sig lånet förfaller, men inte betalas, och banken skriver av förlusten. Företaget i fråga, kan ju sättas i konkurs.

  Nu vet jag ej om lagen tillåter allt detta, men om inte, så måste det finnas liknande sätt för större finansintressen att skapa pengar till sig själva. Eller åt varann. Alltså skapa nya pengar utan motprestation.

  Det medför att mycket makt (pengarna) kan skapas av de redan stora. Det medför också att pyramidspelet inte behöver krascha på lite längre tid.

  Här kan man fundera över de amorteringsfria lån vanligt folk och stater kan få. Ja, det är ju i sig en galen idé. Låntagaren kan betala ränta i evighet, och därmed betala många gånger fler lånets storlek. Och fortfarande vara skyldig betala själva lånet. Det är som att hyra pengar i evighet, men att bara få pengarna en gång i början.

  Men en annan följd blir ju att pyramidspelets kollaps flyttas längre fram i tiden. (Pengarna i vanliga lån raderas när de betalas till banken. Förutom räntan. Men pengarna från lån som inte betalas, finns kvar. De skapas vid lån. Raderas när de betalas till bank)

  Är det därför lagstiftar OK:ar dessa amorteringsfria lån? De är ju i praktiken ocker och ett utnyttjande av folks behov av pengar. Att folk går med på det, är antingen i desperation eller av okunnighet. Saker som en konsumentombudsman borde titta på.

  Att sedan stater går med på det, är väl för ingen är personligt ansvarig, och ekonomi beskrivs så krångligt, att folk tror bara experter begriper.