Falska mobilstationer

Myndigheter kan avlyssna telefoner och positionsbestämma mobiler. Då samarbetar man med telefonbolagen. Det finns en annan teknisk möjlighet; att bygga “falska mobilmaster”/ “falska mobilstationer”, som mobilerna accepterar som äkta. Inte via WiFi, inte via BlueTooth, utan med telefonens reguljära radiomottagare och sändare för telefontrafik. Mobilen tror sig kommunicera med vanlig mobilmast. Hur vet man om en basstation är äkta? Det finns mottagare som kan detektera om signalen skiljer sig från ordinära signaler.

Falska basstationer kommer troligen få mer allmän spridning. Den kan ge möjlighet att; avlyssna samtal, tappa av adresslista, tappa av samtalslista, programmera om telefon, ladda in app, spela in ljud med mikrofonen, registrera bild med kameran, och utföra geografisk spårning av exakt vilka rum telefonen finns i. Om den färdas med hiss eller bärs i trappa. Dessutom; genom att följa många telefoner under tid, kan även korridorer och rum i byggnad kartläggas. Utifrån.

Mobiltelefoner kan användas även när de är (till synes) avstängda. En teknisk lösning lär vara att programmera telefonen så den inte stängs av, när ägaren tror sig stänga av. Även detta bör kunna göras via falska mobilstationer.

I USA, och nu i Norge, har det upptäckts falska basstationer för mobiltelefoni. I USA har (åtminstone några) officiellt erkänts som myndigheters. I Norge har ingen myndighet sagt sig ligga bakom. Möjlighet finns att främmande makt använder falska mobilstationer. Eller större affärsintressen. Tekniken är inte mer komplicerad än att avancerade privathackare kan lura mobiler att ansluta sig till dem. Här anses G3 och G4 svårare, och den äldre G2 lättare att hacka.

Vilka kan ha placerat ut de falska stationerna i Oslo? Då det handlar om mer sofistikerade metoder, faller misstanken först på främmande makt. Eller möjligen andra som kan sammanställa teknisk kunskap, övervaka, och placera utrustning. Vilken inte behöver vara större än att den kan rymmas i några väskor. Antenner behöver inte placeras synliga, eller kan maskeras. Utrustning kan placeras i parkerade bilar, hotellrum, lägenheter, även under längre tid i skrymslen med elförsörjning.

Även runt Rosenbad i Stockholm har signaler från falska mobilstationer upptäckts.


Comments are closed.