Varför bry sig om “Digitala fotspår”?

Fler och fler av våra dagliga handlingar sparas som digitala fotspår och fingeravtryck. Varje registrering är oftast harmlös, men tillsammans bildar de för evigt en bild av oss. Som är noggrannare än våra egna minnen. En term för detta är ”Big data”.

Detta kan resultera i många goda saker, Bättre förståelse av mänskligt beteende kan användas för att bygga ett humanare samhälle. Men samma information kan användas vid övervakning och förföljelse.

Hittills har mest speciella myndigheter haft tillgång till dessa data, men med tiden kommer tekniken att spridas till övrig förvaltning, större företag, och så småningom till en allmänhet. Redan idag kan hackare lära om våra liv.

De främsta källorna är våra mobiler och laptops. De har mikrofoner och kameror inbyggda. Allt fler och fler kan avlyssna och fotografera våra privata situationer. Mobiler kan även kartlägga vår geografiska position, vilket berättar hur vi lever.

Till detta kommer vårt internetsurfande. Det säger en hel del om hur vi känner, tänker och handlar.

”Digitala fotspår” i denna blogg tar upp:
– Tekniska aspekter. Vad är möjligt?
– Juridiska aspekter. Hur vill vi lagstifta?
– Filosofiska aspekter. Kommer vi att protestera? Gömma oss? Acceptera och se den digitala världen som en allsmäktig gud?
– Hur mycket styrs vi direkt? (Vid köp och politiska val)
– Hur mycket kommer vi att styras indirekt och ändra beteende?


Comments are closed.