Archive for the ‘Tradition’ Category

På restaurangen för någon timme sedan, när Kerstin och jag hade ätit klart den goda kycklingrätten, och vi nöjda reste oss, så hörde jag från bordet bredvid, en kvinna i min ålder berätta för en pojke i tioårsåldern – troligen ett barnbarn – om vad de kanske skulle prata om i skolan i morgon: Förintelsens minnesdag, […]

Jägar-samlar-tid och småbruk, många hundratusentals år, innebar att hem och barn var central punkt, även för män. De arbetade för hemmet. Där verkade kvinnan. Det var hennes domän. I gemenskap med andra kvinnor.Det moderna samhället innebär stora förändringar utanför hemmet. Nu lever männen mer av sina liv där, och hemmet bleknar i betydelse. Samhället utanför […]

Det var väl för något halvår sedan, eller så, som jag stötte på en Facebook-grupp som diskuterade medborgarlön/ basinkomst. Det var väl minst tio år tidigare som jag hörde Miljöpartiet prata för saken. Det lät som en snäll idé, men godtrogen och omöjlig. Min första tanke var; Va, ska folk få “lön”utan att arbeta nu också?! […]

(Fortsättning från “Mekanik för mänskligt samarbete“) De flesta vill ha mycket pengar för lite arbete. (Utom du som läser detta förstås) Pengar är nämligen makt. MAKT Handslag, röstläge och kroppsspråk signalerar maktförhållande. Även här gör pengar samma sak, och även här; mycket effektivare. Därför försöker många få mer av de pengar som finns. Det finns allehanda […]

Vi människor är flockdjur, så vi samarbetar. Under hundratusentals år levde vi i vår egen flock, och samarbetade med alla. När vi kom i kontakt med andra grupper, kunde det hända att vi inte samarbetade. Vi tittade på alla vi mötte, och om de hade vår grupptillhörighet, var det som en biljett, en tillgång, som […]

Våra hjärnor är i stort som när vi levde i små byar, med jordbruk. Vi har kvar samma föreställningsvärld. Att alla hjälper till och att frukterna av arbetet kan fördelas. Även till de som inte arbetar. Idag är verkligheten inte sådan. Allt arbete är inte samhällsnyttigt. Skatt speglar inte längre utfört arbete. Vad hände? Det började […]

Jag har arbetat som ljudtekniker och skulle kunna beskriva ljud i decibel, mikrovolt, hertz, stigtid, samplingsfrekvens och nanoweber. Jag skulle kunna föreläsa med massor av siffror och diagram. Många skulle säkert tänka jag kunde mycket om ljud. Men dessa vetenskapliga fakta ger mig inte någon djupare kunskap eller förståelse för musik, sång eller poesi. Hur […]

Makt tenderar att flyttas från lokalt – kulturellt, geografiskt – till centralt. Etiketter för dessa motpoler kan vara; självstyre, autonomi, separatism, rasism, underklass-överklass, urbefolkning-regimtroget, lokalt-centralt,…Etiketter bildas för att beskriva. Objektivt eller partiskt. Fördömande eller hyllande. “Främlingsfientlig” kan ses som en ganska objektiv etikett. Men används partiskt. Liksom “svenskfientlig”. “Vi-och-dom” är ett beteende som nästan alltid […]

Jag lever i framtiden! Samhällsförändringar kan börja i olika socialgrupper. De kan börja som levande kultur i en, och sprida sig till andra grupper. Som musik och språk. Förändringar kan också startas i en grupp och få konsekvenser för en annan. Som lagändringar och ekonomi. Motiv, planer, och oförutsedda konsekvenser, får bli andra bloggtexter. Nu […]

Denna avdelning i bloggen behandlar modernismen, dess fiender och dess tillskyndare. Då det är naturligt att skriva det få andra för tillfället säger, blir mitt fokus på modernismens avvigsidor och på några av det modernas kritiker. Med tiden kommer säkert några texter som istället sjunger det nyas lov. Just nu är vi inne i en […]