SAF Radio, del 5, Musikval med dator

Att välja låtar under sändning var kul och något jag provat i många år. Visserligen inte att sända några timmar varje dag, men väl några timmar per vecka. Dock, efter många år med det, så såg jag nackdelar. Dels kunde man ibland upprepa sig i hur man ville ha låtar efter varann, även om det inte var något stort problem. Det gick alltid att komma på nya variationer. Betydligt mycket svårare var att minnas vad man valt gången före. Det gick någorlunda, men inte så bra två gånger tillbaks. För att välja musik och köra program levde jag i stunden. Bara några minuters känsla åt bägge håll.

Till saken hör att det sätt jag – och mina kompisar – valde på, var att forma en sändning efter en musikalisk och innehållsmässig idé. OK, ibland följde vi inringares önskningar, och det fungerade då det föregicks av prat om att höra just den låten.

Annars valde jag för att skapa musikflöde. Hur låtar passade efter varann. Kunde då också placera jinglar som passade emellan. Jag arbetade med att behålla lugn samt att skapa spänning. Harmoni och action

Efter talinslag valde jag musik, och tvärtom. Det handlade om att skapa ett flöde. Det var så vi gjorde radio på den tiden. Detta skriver jag för idag är det tydligen en mycket ovanlig situation. Idag är musiken oftast vald i förväg. Och av någon annan än den som kör.

Men, hur det nu än är med det, så upplevde jag ändå att det även med vår stil matt köra, så kunde det vara en stor hjälp med att ha datorstöd för musiken. Dels då att kunna veta som spelats i ens program. Samt vad andra spelat på stationen. Än mer då man skulle sända fyra timmar varje vardag. Samt att musikdator kunde frigöra en till annat under sändning.

Den mest spännande aspekten var förstås om och hur en dator också kunde välja låtar! Det är inte så konstigt som det kan låta. De program jag provade – i första hand Selector från RCS – valde helt enkelt låtar efter de kriterier man angav.

Dessa var till exempel:

– Hur man ville att stationen skulle låta.

– Hur man klassificerade varje låt. Saker som energi, tempo, och känslor. Även saker som instrumental, kvinnlig sång, genre,… Även saker som början och slut, om man ville ha passande övergångar. En rad bedömningar som man gjorde annars, men oftast inte hade namn på. Så att programmera musik, tvingade en att sätta namn på och lägga i grupper. Var det bra? Tja, jag uppskattade att ställas mot väggen och tvingas klassificera. Men det var ju ändå ens egna bedömningar hela tiden. Även av vad som skulle klassificeras. Sedan kan det förstås bli riskfyllt att skippa sin intuition och försöka kartlägga den. Men jag tror ändå på datorstöd för många timmars sändning.

– Sätta prioriteter. Efter att ha gett varje låt olika tyckanden, så satte man upp vad varje sändningspass – morgon. middag, eftermiddag, kväll osv – skulle ha för typ av låtar. Samt hur ofta de fick upprepas. Vilket såklart skilde. Populära kunde få gå oftare.

Så man satte olika prioritet på olika timmar. På morgonen när många lyssnar kort tid, kanske man ville spela de mest populära, så de fick återkomma oftare då. De tider folk lyssnar längre tid, valde man mer av de lite äldre låtarna, som man också hade fler av. Så kategorier av låtar var också hur ofta de skulle spelas, oavsett hur de lät.

Med musikformat där inte topplistor var av vikt, fanns knappt någon prioritet på att upprepa så ofta. Där hade man också fler låtar i rotation.

Ja, det går att säga mycket mer, men poängen är att man gav varje låt, känslomässiga tyckanden, mer objektiva saker som “Motown” och/ eller årtal, saker som hur ofta de fick återkomma, saker som vilka låtar de passade emot.

Samt då hur varje timme skulle vara beskaffad. Hur ofta samma låtar kunde återkomma under en vecka, vilken typ av musik man vill ha var, hur man ville ha blandning efter olika parametrar.

Satte man prioriteringar för hårt kunde inte programmet välja. Samma om man satte för löst. Det var ingen slumpgenerator. Den valde efter hur man bestämt. Finessen var att man kunde lägga många timmar efter sina intentioner. Samt se hur det blev.

Jag valde Selcetor då det var det program kunde mest och verkade utvecklas mest. Så min station var först i Sverige med Selector. Detta program tog över från andra som hade börjat komma lite.

 


Comments are closed.