Riksbanker erkänner hur pengar skapas

För ett tag sedan deklarerade Riksbanken att pengar skapas av lån i privata banker. Nu har även Bank of England uttalat samma sak. Detta är som när kyrkan fick gå ut och erkänna att jorden är rund. Nej, det är mycket större; som om kyrkan fick gå ut och ändra sin syn på någon helt grundläggande dogm om Fadern, Sonen och Den Helige Anden.

Den som har makten över våra pengar, har i förlängningen makt över hela samhället. Denna makthavare kommer också indirekt att forma den syn på pengar, som gynnar samma makt. Om kyrkan säger att Gud inte har någon makt, så skulle det ändra kyrkans makt.

Det finns ett par pengasystem som konkurrerat genom historien. Man kan också säga det handlar om makten över pengar&samhälle ska ligga hos några privata aktörer eller hos staten, även om det inte är exakt samma sak.

Vad som hänt när makt över pengar så länge legat hos några få privata aktörer, är att allmän undervisning om pengar, kommit att ge den bild skolböckerna lär ut:

Att när någon satt in pengar på en bank, så kan banken låna ut dessa pengar. Denna världsbild gör banken till en mer passiv servicefunktion. Men det har ständigt funnits dissidenter, som hävdat att i själva verket skapar banken pengar ur tomma intet, när någon tar lån.

I lördags var jag på ett seminarium där en gammal riksdagsman envetet hävdade skolboksteorin, och fnyste åt de andra. De hävdade nämligen dissidentens syn; att pengar skapas som lån. Ur tomma intet.

Att kunna skapa pengar ur tomma intet, är som om kyrkan skulle flytta makten från Gud, och istället säga; “Vi skapade Gud”.

Så när nu Riksbanken och Bank of England erkänner kättarnas syn, så är det som att säga Kyrkan skapar Gud. Det är en enorm sak. Dissidenterna (de f.d.) jublar. Etablissemang och översteekonomer är tysta.

.


Bank of Englands erkännande, och dess följder, refereras i The Guardian:

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/18/truth-money-iou-bank-of-england-austerity

Bevisen på att banker skapar pengar, från Positiva Pengar:

http://positivapengar.weebly.com/bevisen-paring-att-banker-skapar-pengar.html


Comments

2 responses to “Riksbanker erkänner hur pengar skapas”

Comments are now closed
  1. Joakim v À skriver:

    Här är källan du refererar till. På deras hemsida finns även förklaring om hur pengar görs – och förstörs. Nu kan man slänga de gamla böckerna och läsa Tobin istället. Väldigt intressant ämne. Just i England tror jag att man förbereder att trycka mer pengar. Statsskulden ökar snabbt.

    http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q101.pdf

    [anonym avs]