Elförbrukning sekund för sekund

Ett sätt att kartlägga hur folk lever, är att mäta elförbrukningen sekund för sekund. I Sverige har man sedan några år ersatt traditionella elmätare i hemmen, med mätare som själva skickar siffror över förbrukning. Det sker med mobiltelefon inuti mätaren. Här finns möjlighet att registrera förbrukning sekund för sekund, lagra, och skicka över vid givet tillfälle. Därmed inte sagt att det också görs.


Comments are closed.