England, USA och fler stater sätts i skuld

Fortsättning från min blogg: “Historiens bästa affärsidé”.

USA:s president Andrew Jackson kämpade för att införa en valuta fri från skuld och ränta.

Även president Abraham Lincoln kämpade för att införa en skuld- och räntefri valuta. I bägge fallen skulle den ges ut av staten. Den skulle skapas utanför bankerna, som i bägge fall kämpade emot. Och senare vann.

Även innan USA bildades, när det var kolonier, fanns räntefria valutor som England motarbetade. Då det handlade om vem som skulle ha makt.

Så, vid åtminstone tre tillfällen har det i Amerika/USA funnits skuld- och räntefria pengar. Alla tre gångerna har dessa efter ett tag stoppats av mäktiga finansintressen. Först från England, sedan från England ihop med amerikanska finansmän.

Det senaste i den ständiga kampen mellan om staten ska kontrollera penningmängden, eller om några privata aktörer ska ha kontroll, var år 1913, när de största finansmännen bildade Federal Reserve. Det skedde med under stor försiktighet och hemlighetsmakeri.

GREEN BACK DOLLAR

Den mest kända valutan som staten kontrollerade, var “Green Backs” eller “Green Back Dollar”. Det var president Lincoln som trotsade bankerna och gav ut valuta i statens regi. Dessa cirkulerade till för något decennium sedan.

Bankerna startade strax efter Lincolns tid, en kampanj för att få in Green Backs och göra dem mindre värda. De styrde över till guld. (Vilket de föredrog, då de kontrollerade guld)

Den ständiga kamp jag beskrev, har senare förts av IMF och World Bank ihop med USA. För att kontrollera mindre stater i Sydamerika och Asien. Detta om man får tro John Perkins, som i sin bok “Confessions of An Economic Hitman”, beskriver hur han arbetade som ekonom för dessa intressen. 

De arbetade på liknande sätt; de gav enorma summor till ledande politiker i andra nationer, mot att ledarna satte sina länder i skuld, och därefter kan länderna styras. 

Systemet upprepar sig. Och det fanns redan tidigare i England, när de lämnade skuld- och räntefria Tally Sticks, för att gå över till att privatägda Bank of England lånade ut pengar till England mot ränta.

Så som USA tvingas låna “sina” pengar mot ränta till privatägda Federal Reserve. Varför statsskulden aldrig kan betalas av.

Andrew Jackson är den ende president som betalat av statsskulden.

Anledning att det fajtas om pengaskapandets princip, är att mängden pengar avgör landets politik: “Pengamängden styr allt”.


Comments are closed.