Främlingsidé-fientlighet

“Det vanligaste tricket är att undvika den sakfråga en oliktänkande tar upp. Istället angripa och misstänkliggöra den med främmande idéer. Angripa dennes person. Vanligt är att tillskriva den främmande horribla åsikter.”
– Klipp ur följande text:

Det har alltid varit lågt i tak i den svenska debatten. “En åsikt åt gången” är en vanlig beskrivning. Det kallas ibland för politisk korrekthet. Det innebär att främmande idéer bekämpas. Fientlighet till främmande idéer. Detta gynnar de med makt. Dessa hjälps av villiga lakejer, som angriper opposition.

Typiskt för sektmedlemmar, är att de har svart-vitt tänkande. De har lärt sina dogmer och fiendens antidogmer. (Men inte alltid innebörden av dogmerna) “Är du inte med, så är du emot”. En sekt definierar sig till stor del genom sina fiender. En äkta sektmedlem är snabb att sniffa upp icke-sekt ord-tankar och reagera med kraft.

 

FRÄMLINGSIDÉ-FIENTLIGHET

Hur detta går till kan diskuteras. Två huvudspår:

1. Folk som lydigt och idogt lär sig överhetens förkunnelser, slår sedan med kraft ned på de som vågar säga främmande saker.

Om de tror sig göra en god gärning, inte tål folk med främmande idéer,  hyser någon avundsjuka, vill hylla makten i hopp om stjärna i boken, tror allt nytt måste komma uppifrån, eller om beteendet är sprunget ur den svenska folksjälen av lydnad inör den starkaste,.. är intressanta frågor för psykologin.

2. De som tjänar på rådande diskurs, tjänar också på att andra idéer inte får höras. Den officiella synen på rätt och fel proklameras dagligen ut från större medieorganisationer.

Dessutom: Uppifrån anordnas “think-tanks” där skribenter angriper oliktänkande en-och-en på internet. Det anordnas ibland träffar där de lydiga maktpositivisterna tävlar om att “kriga” mot icke regimtrogna.

 

SKYM KÄNSLIGA FRÅGOR

Det vanligaste tricket är att undvika den sakfråga en oliktänkande tar upp. Istället angripa och misstänkliggöra den med främmande idéer. Angripa dennes person. Vanligt är att tillskriva den främmande horribla åsikter. Eller att individen är lägre stående i samhället. (Vilket visar hur stödjande av svaga minoriteter, inte är välvilja, utan att kriga mot majoriteten)

Detta kallas ibland för “Har-du-slutat-slå-din-fru”-taktik. En fråga omöjlig att svara ja-nej på, men som planterar en otrevlig bild hos iakttagaren. En annan vanlig taktik är att genast kalla främmande idéer för “konspirationsteorier”. Detta har nu spritts till att vanligt folk reagerar på främmande idéer som “konspirationsteorier”. När samma idé några år senare kommer ur maktens kanaler, accepteras den. 

En tredje taktik är att framställa den oppositionella som okunnig. Det går ju alltid att skymma en viktig fråga, med massvis av detaljtjafsande. (Som en vanlig läsare inte orkar följa med i. Kvar blir lätt bilden att den främmande inte kan fakta. Det säger ju överhetens lakejer)

Om den främmande står över den låga smutskastningen och inte svarar, händer två saker;
1. De som läser diskussionen lite snabbt och slarvigt, kommer att tro den främmande om de horribla/okunniga åsikterna. Om inte annat, så för att en idé har planterats. Denna idé blir starkare i minnet, än de exakta omständigheterna.
2. Diskussionen flyttas från det viktiga ämnet. Den största vinsten.
3. Andra skräms från att ens våga tänka högt och föra samtalet vidare. Kreativitet ersätts med konformism.

Om den med främmande tankar ger sig in i den smutsiga sidodebatten, framstår den lätt som lika god kålsupare i tjafsig och smutsig fajt.

De med makt delar upp sitt krigande på överstepräster som nobelt förkunnar den officiella linjen och lakejer som utför det smutsigare krigandet mot främmande.

För tillfället triggas bägge grupper på minsta lilla uttalande som skulle kunna framställa negativa följder av överhetens politik. Just nu när det gäller de styrandes politik för globalisering. Om det hade kommit ur människokärlek (händer ibland) så hade det varit behjärtansvärt. Men det är mer en fråga om politik som religion. Som religösa dogmer om djävulen. 

 

BEHÅLLA MAKT

Det är således en effektiv maktfunktion. Som stryper fria tankar och hindrar fri debatt. På internet syns dessa mekanismer.

(Eller så har jag helt fel. Kanske en del bara är otroligt korkade)

Hur ska man skydda sig? Tja, man kan länka till denna text.

Sedan fokusera på de främmande tankar som inte är tillåtna. Just att de motarbetas från de med makt, innebär inte idéerna är rätt, men säger en del i sig.


Comments are closed.