United States of secrets

På länken finns tretton intervjuer för den som vill lära mer om digital spaning och analys. Samt den svåra avvägningen mellan viljan att hindra terrorattentat, kontra medborgares rätt till privatliv. Flera av de intervjuade har känt till övervakning de ansett gått för långt. Andra visar på spaningens skälighet.

Fem av de intervjuade är f.d. NSA-anställda. NSA är National Security Agency; amerikansk militärs myndighet för signalspaning. NSA bildades 1952 och brukar – i samarbete med universitet och privata företag – alltid ligga i världslig framkant av forskning, utveckling och användning av signalspaning. Vilket är insamling och analys av radio- och radarsignaler. Inklusive dekryptering och språkanalys. Nuförtiden också insamling och analys av internet. Den svenska motsvarigheten är FRA. Den tekniska utveckling NSA driver brukar ligga 10 – 20 år före allmän spridning. Nuförtiden handlar det mycket om datateknik.

NSA arbetade tidigare mest med spaning mot Sovjet. Efter 11 september 2001 arbetar man mycket med spaning på terrorister och då mycket på internet. Där finns också vanliga medborgare, vilket flyttat NSA från att vara en mycket okänd myndighet, till något som berör alla. Häri ligger också mycket av konflikten. Företagskulturen har alltid varit att de anställda aldrig någonsin säger något om sitt arbete. Inte ens att arbetsplatsen existerar. Många har haft täckbefattningar inom det militära.

De fem f.d. NSA berättar om olika aspekter av sitt arbete. Mycket intressant för att förstå. Fyra av de fem upplever att spaningen efter 11 september, gick över gränser för vad USA:s grundlag tillåter. De försökte protestera internt, men fick inget gehör. En försökte klaga hos den politiska översynen. En hög tjänsteman därifrån, är en av de intervjuade. På annat håll reagerade en jurist på justitiedepartementet. Totalt är det sex personer i kolumnen “The Whistleblowers”.

Nästa kolumn är “The Government” där de flesta stöder den utökade spaningen. Ibland dem högste f.d. NSA-chefen Michael Hayden. Här berättas hur risken för nya attentat är överhängande, hur NSA:s arbete hindrar terror och räddar liv. De intervjuade kan givetvis inte avslöja alla attentat som stoppats. De hävdar att saker går lagligt till.

Den sista kolumnen är “The Journalists”.

Intervjuerna är videofilmade och transkriberade.

Länk till intervjuer:


Comments

One response to “United States of secrets”

Comments are now closed
 1. Lasse Lundeberg skriver:

  .
  Här är den dokumentär som intervjuerna ligger till grund för. I två delar. På länken finns också extramaterial.
  http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/united-states-of-secrets/

  .
  Transkript av “Part one” och “Part two”.
  http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/government-elections-politics/united-states-of-secrets/transcript-61/