Elektromagnetisk puls

Texten uppläst av mig/ Lasse

Saknar du något att oroa dig över? I så fall kan jag rekommendera en kurs i elektro-magnetisk puls, EMP. Det är solen som lite då och då skickar ut dessa pulser, vilka inte brukar påverka livet på här på jorden, men kan förstöra elektronik. Nåja, nu kanske pulserna har betydelse för evolution eller så. Det mesta i naturen brukar ju hänga ihop. EMP uppstår också vid sprängning av kärnvapen, så det finns vapensystem som är tänkta att skada fiendeland på detta sätt.

Problemet är att elektronik kan slås ut, och då är vi ju rökta; Bilar, datorer, mobiltelefoner, flyg, sjukhus, kommunikationssystem inklusive internet, el- och telenät,…

Ingenjörer talar om tre problemområden:

1. Pulserna genererar starka strömmar i kraftledningsnät. De stora transformatorerna kan permanent brännas sönder. Det kan ta många månader att få fram nya och installera. Korta strömavbrott är en sak, men långa klarar vi inte så bra. Vatten&avlopp, värme, livsmedel, bensinpumpar, m.m, klarar vi oss dåligt utan. Dessutom störs satelliter.

2. Även elektroniska kretsar kan skadas. Permanent enligt vissa uppgifter. Där har vi i stort alla prylar vi omger oss med idag.

3. Huruvida hårddiskar, moderna data-minnen, och magnetband kan raderas, finns det lite olika uppgifter om. En sak är mina gamla kassettband  en annan är saker som folkbokföring och bankkonton. Kanske chans för nystart för många.  Man kan också undra om vi blir historielösa, då media lagras digitalt. Här kan man hoppas på backup på andra kontinenter, då dessa pulser inte brukar beröra hela jorden.

Tilläggas ska att det förekommer lite olika åsikter om hur mycket EMP kan ställa till med. En del säger det är punkt 1 som är den stora faran, andra talar om att även punkt 2 kan inträffa, och många säger (hoppas?) punkt 3 är osannolik. Det beror väl också på hur stark en EMP är.

Solen skickar ut dessa pulser lite då och då. Ibland i vår riktning. År 2012 åt annat håll, som tur var. En riktigt stark träffade jorden 1859. Men då fanns ju bara några telegrafledningar, så få märkte den ens.

Ytterligare en anledning att flytta ut i skogen. 


Comments

One response to “Elektromagnetisk puls”

Comments are now closed
  1. Josef Boberg skriver:

    Den trådlösa tekniken-myntet har en förskräckande hälsomässig baksida också – och då särskilt för barn och tonåringar – som jag ser det. Ingående i sak om vad jag grundar det på här.

    I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ?