Edward Snowdens verkliga önskan

Edward Snowdens egna ord

“Hoppas inte media gör detta till en story om mig” sade NSA-läckan Edward Snowden. Hans agenda tycks bestå av två punkter:

1. Att verifiera misstankarna att Microsoft, Apple, Google, Yahoo, Facebook, Verizon m.fl. amerikanska företag, har amerikanska staten som kund, i syfte att kartlägga mänskligt beteende världen runt. T.ex. med språkanalys. Eller åtminstone kolla folks kontakter.

2. Att larma om att den amerikanska grundlagen inte efterlevs. Häri ligger dynamiten. För när en Snowden hävdar att själva grundlagen bryts emot, så hävdar han indirekt att hans kollegor, chefer, statstjänstemän och självaste Presidenten, gör det allvarligaste brott en amerikan, i synnerhet med position i staten, kan göra; bryta mot grundlagen. Det blir svettigt och mycken prestige för den anklagade att utpeka sådana anklagelser som falska. Om grundlagen inte efterlevs, undermineras hela USA. Hur kan det vara så?

Grundlag kan för en svensk tyckas futtigt, men är den riktigt stora frågan. Många stater kräver att dess medarbetare och ibland samtliga medborgare, svär trohetsed. Förr kunde det vara på Bibeln, på kungen, på landet/ staten i sig. Om man svär att lyda kung eller stat, så är haken att man lovar lyda den som bestämmer. Diktatur. Men lovar man följa Bibeln eller grundlagen, så kan tredje part alltid referera till offentlig skrift, och alla kan bedöma om texten följts. Vem som brutit.

 

THE CONSTITUTION

Den amerikanska grundlagen, The Constitution”, är genial. Den är skriven för att förhindra statskupp. Den är skriven för att behålla makten hos folket. Den består inte av en enda maktpyramid. Istället delas makten upp på

– lagstiftande,

– verkställande, och

– dömande maktcentra.

“Härska genom att söndra” är motto för mången regering. Den amerikanska Konstitutionen söndrar istället statens makt på tre centra. Ingen har ensam makt. Dessutom finns diverse kontrollfunktioner, där olika centra kollar varann. “Checks and Balances”. Dessutom kan inte grundlagen ändras utan en mycket stor apparat under flera år, där alla unionens 50 stater måste vara med. Grundlagen blir vad som håller landet ihop och garanterar stabilitet.

 

KÄNSLIGAST JUST NU

Presidenten har all makt över militär, diplomatkår och underrättelse. De är hans instrument. Lagstiftande och dömande kan kolla presidenten. Några av de lagstiftande, även från andra partiet, får regelbundet insyn i  Presidentens hemliga operationer. Men inte i allt. Inte direkt. Presidenten får dagligen rapporter, kan delegera och detaljstyra.

Som balans står i grundlagen att Presidenten inte får använda sina militärer, diplomater och spioner inom USA och mot amerikanska medborgare. I USA:s gryning var tanken Presidenten skulle syssla med utrikespolitik. Därav begränsningarna. Plus förhindrande av statskupp. Polis och National Guard, de senare styrda av varje stats Guvernör, får utöva statens våld mot amerikanska medborgare. Det får inte Presidenten. Det är här det blir mycket känsligt. 

Det händer att regeringar beordrar sina spionorganisationer till hemliga och kontroversiella åtgärder. Men om de avslöjas, så är det vanligt att samma regering säger sig inte känna till saken, skyller på sin spionchef, och kanske avskedar honom med kraft. På grund av spionjobbets tystnadsplikt, kan ingen inom organisationen säga sanningen. När den amerikanske Presidenten ger hemlig order, sker det genom en “Finding” med hans underskrift. Denna Finding är givetvis hemlig, men kan kollas av senare utredningar och förhoppningsvis  historiker. Nu skulle vi vilja veta vad det finns för “Findings”. Om de verkligen beordrar avlyssning o.dyl. Utan Finding, hamnar skulden längre ned.

 

FOURTH AMENDMENT

Konstitutionens fjärde tillägg om “Search and Seizure” reglerar att varje husundersökning och avlyssning måste godkännas av domare. Enligt t.ex. Ron Paul bryter Obama mot detta. Bush-administrationen anklagades för att ha beordrat NSA till olaglig avlyssning mot amerikanska medborgare. Nu hävdar Snowden att Obama gör samma sak.

 

REALPOLITIK

Varje administration och säkerhetstjänst vill slippa få skulden för större attentat under sin tid, och kan lätt tänkas töja på grundlagen. Nu splittras också folket. De som hävdar akuta faror med terrorism kräver extra-ordinära åtgärder för att hindra terrorattentat, och de som hävdar grundlagen på lite längre sikt, är den enda garanten mot diktatur. USA:s hela framtid som fri och demokratisk stat.

Här kommer så en kärnfråga: Är den som avslöjar misstänkta brott mot grundlagen en landsförrädare eller en äkta patriot och hjälte? Snowden säger sig inte vara någondera. “Jag är amerikan” säger han. Han säger sig inte ha fått gehör för sina farhågor, när han ifrågasatt förfarandet på sin arbetsplats. Min fråga är om han prövat att slå larm inom systemet. Eller trodde han det skulle tysta honom? Enligt egen uppgift, lämnade han så ut hemligstämplat material, vilket är ett solklart lagbrott. Troligt straff; fängelse många decennier, eller hela livet. Eller liv som politisk flykting, med ständig skräck att utlämnas eller möjligen bli angripen. Har han offrat sin egen framtid för att, enligt egen utsago, förhindra uppbyggandet av en övervakningsstat? Snowden sade folk borde känna till vad som pågår, och själva besluta vad som var rätt. Hans värsta farhåga är att allt fortgår som vanligt. Nu ligger bollen hos oss.

 

FRÅGETECKEN 

Det finns en del konstiga saker i storyn. Den typiske CIA- respektive NSA-anställde brukar vara välutbildad. Ibland de bästa av de bästa. Oftast från universitet. Snowden hoppade av grundskolan. Avslutade inte senare datakurser. Trots det tjänade han mycket bra, inte minst som 29-åring med tre månader på jobbet; 200.000 Dollar i årslön. Ca 1.3 miljoner kronor. Detta på ett privat företag. Vilket ställer helt andra frågor om terrorhot blivit en mjölkko för skickliga entreprenörer. Hans kollegor vittnar att han var mycket kunnig med tangentbord och dator. En del röster säger att CIA, NSA m.fl. efter 11 september gjorde massanställningar, inte minst av unga datakunniga. Kan ju vara bra att bredda personalen.

Dock brukar underrättelsetjänster “Compartmentalize” efter “Need to Know”, att bara den som behöver veta något i sitt arbete, kan få reda på det. Dessa murar har efter 11 september minskats. Fler har tillgång till information, i en giv för “Crowd Sourcing” och minskad toppstyrning. Detta var skäl till att Bradley Manning kunde skicka så många dokument till Wikileaks. Dessutom är “Intelligence Community” mycket stor. Infattar stat, militär, diplomater, statsanställda, universitet, privatanställda,… över hela världen. Över fem miljoner har  den lägre hemlighetsklassen “Classified”, vilken Manning hade. 1,4 miljoner som även kan se den högre klass Snowden hade tillgång till; “Top Secret”. Enligt CBS News.

 

MEDIA

Pressen brukar kalla sig den fjärde makten. Att granska och beskriva. Med internet kan varje amerikan kalla sig fjärde makten. Det ligger en del i det, för det första tillägget, “First Amendment”, ger amerikanarna närmast obegränsad yttrandefrihet. Frågan är om någon stat garanterar lika stor frihet i att uttrycka tankar.

Nu har 11 september innburit många år av media som ständigt visar USA som under attack. Detta har skapat en stämning av rädsla och beredvillighet för övervakning.

Begränsning gäller sådana som Snowden. Med rätt att ta del av hemligstämplat material, “Security Clearence”, är den största effekten en ordentlig munkavle. Straffen för att tala är mycket hårda. Folk som arbetat för t.ex. CIA, brukar lämna sina bokmanus för intern censur innan utgivning. Den som arbetat ett tag kan få svårt att hålla reda på var man lärt vad. Dessutom kan ju vad man sett i öppna källor, samtidigt vara hemligstämplat. Så, de som vet, tiger. Vi som inte vet, kan prata på. Tur att några kan.

 

SLUTSATS

USA har det bästa av statsskick och tradition för att hålla balans hemlig regeringsstyrning och demokrati. Dock har 11 september skapat allmän hysteri av krigsstillstånd. Denna allmäna “Vigilance” förhindrar flera attentat. Inte minst civila flygpassagerare som med spontan kraft avväpnar misstänkta kapare. Men nu är risken överhängande att det dels bildas en stor lobbyinggrupp som vill hålla grytan kokande och att rädsla hos allmänheten skymmer det långsiktiga målet: Att försvara USA. Det vill säga dess enastående grundlag.


Comments

3 responses to “Edward Snowdens verkliga önskan”

Comments are now closed
 1. farmorgun skriver:

  Folkbildning när den är som bäst – tack för det!

 2. Susan Westin-Rundberg skriver:

  Bravo Lars lysande skrivet. Tack vare Anders T fick jag upp ögonen för din blog – varför har du inte sagt ngt på fb – dig kommer jag att läsa ofta!
  /Susan

 3. Gagarin Miljkovich skriver:

  USA-bloggen i Silicon Valley, avhandlar detta med en hel del initierade läsarkommenterer. Man kan börja läsa här: http://alturl.com/g7qiv

  “NSA kan bl.a. lyssna in och läsa meddelanden i realtid, precis när de skickas och kan även övervaka röst, text och röstchatt när de händer.

  Det här är en gigantisk operation och alla inblandade IT-företag och utländska regeringar verkar göra allt för att skydda sig själva med halvsanningar och rena lögner.

  Läs artikeln och begrunda OH-bilderna.”