Pengamängden styr allt

(Fortsättning från “England, USA och fler stater sätts i skuld”)

Det finns en faktor som indirekt avgör många politiska beslut. Denna faktor är ofta den största att fälla regeringar eller ha dem kvar. Men, den diskuteras inte. Vad som till mycket stor del avgör många politiska beslut är om landet är i högkonjuktur eller lågkonjuktur. Eller mittemellan. Vad är då denna faktor?

Jo, något så simpelt som antalet kronor i omlopp. Penningmängden. Visserligen anpassar vi vårt tänkande om vad en krona är värd, men det går långsamt. Så antal kronor är av vikt för andra politiska beslut.

Varför? Jo, med få kronor, minskar köpkraft. Arbetslöshet uppstår, och många som har lån, blir av med sina hem och företag. Om fler kronor skickas ut i ekonomin, ökar folks köpkraft, arbeten uppstår, och folk tar fler lån.

VAD STYR PENGAMÄNGDEN?

Varje gång någon lånar pengar av en bank, skapas nästa hela beloppet ur tomma intet. Antalet kronor ökar. Och regeringen sitter säkrare. (På kort sikt)

Vad minskar antalet kronor?
När lånen betalas av, raderas de bort.
Dessutom; ränta ska betalas. Men eftersom nästan alla kronor som finns har tillkommit som lån, räcker inte antalet kronor till för att både amortera och betala ränta. Därför minskar pengamängden snabbare än den tillkom. Det är ett pyramidspel.

PYRAMIDSPEL

Räddningen är att nya lån tas. Av vem som helst. (Som sedan handlar med pengarna. För hur mycket de används, har också betydelse) På kort sikt räddar nya lån hela vår ekonomi, men på längre sikt hamnar vi i djupare skuld.

Och, eftersom de flesta lånar mest till bostad, så är bostäder så dyra. (Så fort det finns efterfrågan) Det är som bostadslån de nya kronorna börjar sina liv.

Så, de flesta politiska beslut avgörs av hur mycket det lånas, och detta bestäms av låntagare och banker. Sedan försöker riksbank och finansminister indirekt styra hur mycket som lånas. För det är ju så pengamängden ökar.

Så om du vill fälla din regering; betala av dina lån. Annars; låna mer.

(Inte undra på så få förstår sig på pengar…)


Comments are closed.