Archive for the ‘Underrättelse’ Category

Husdjur har chip med RFID. Människor opererar in RFID-chip för att kunna öppna dörrar m.m. Det växer ett motstånd mot dessa chip i människa. Folk är rädda för kontrollsamhälle. Men kritiken är ganska konstig för vi har redan ett framväxande kontrollsamhälle utan RFID-chip. Därför skrev jag denna text på följande FB-sida mot RFID-chip i människa: […]

Att lyssna på talradio är att försjunka i eget sökande ibland kanaler, eget tänkande, eget kännande. I egen takt. Ännu bättre är det på internet, där man kan lyssna när man vill, pausa som man vill, hoppa tillbaks några ord,… Men ingenting är gratis, och på internet försvinner lugnet av att vara observatör. Varje klick […]

En aspekt av våra digitala fotspår, är att de kan sparas i decennier. En del kommer finnas kvar i hundratals år. Dessutom lär dagens avancerade kryptering bli enkel att knäcka senare. All denna dokumentation av handlingar, tankar och känslor kommer att efterfrågas av seriös forskning. Även av affärsintressen, politiska partier, lobbyinggrupper, främmande staters krigsplanering och extremistgrupper. […]

Vilka låtar som spelas på radio har länge varit intressant för skivbolag som vill kolla populäritet och för radiostationer som vill kolla andra stationer. Mjukvara som känner igen specifika ljud, kopplas till radiomottagare, jämför med musikarkiv, och kartlägger vilka stationer som spelar vilka låtar, och när. Samma teknologi kan kopplas till mikrofon och man kan […]

Google surfar ständigt webbsidor i jakt på ord. Varje ord lagras ihop med adresser till alla de webbsidor det hittats på. När vi sedan söker på ett ord, så visar Google de sidor där ordet finns och radar upp träffarna efter sannolikheten att det var vad vi tänkte på. (Troligast överst) Ett kriterium är vilka […]

På länken finns tretton intervjuer för den som vill lära mer om digital spaning och analys. Samt den svåra avvägningen mellan viljan att hindra terrorattentat, kontra medborgares rätt till privatliv. Flera av de intervjuade har känt till övervakning de ansett gått för långt. Andra visar på spaningens skälighet. Fem av de intervjuade är f.d. NSA-anställda. […]

Indoor Location eller Indoor Positioning är att lokalisera exakt hur mobiler rör sig. Exakt vilka steg vi tar, hur vi vänder oss, var vi stannar, hur länge, vilka vi möter, hur länge, och ibland även lite om hur vi mår. (Eftersom kroppsspråk kan berätta) Man kan avläsa om vi går i trappor, åker hiss, åker […]

Fler och fler av våra dagliga handlingar sparas som digitala fotspår och fingeravtryck. Varje registrering är oftast harmlös, men tillsammans bildar de för evigt en bild av oss. Som är noggrannare än våra egna minnen. En term för detta är ”Big data”. Detta kan resultera i många goda saker, Bättre förståelse av mänskligt beteende kan […]

Någon som märkt att Youtube håller koll på hur långt man tittat på en video, när man stoppar? Det är praktiskt om man vill återuppta tittandet från samma ställe senare. Just nu kollade jag vad paustiden kopplas till. Inte till dator utan till IP-adress. Pausade på en dator, letade upp samma video på annan dator […]

Varför är det så svårt att få demokratisk kontroll av internet? I det fysiska samhället fungerar polisens övervakning och våldsmonopol bra. Internet genomgår snabb teknisk utveckling. Vilket gör det svårt för lagstiftning och myndigheter att hinna med, men globalisering kanske är det stora problemet. I en demokrati lyder även polisen under transparenta och demokratiska lagar. […]