Tips på skydd av digitala spår

Gör lagom avvägning mellan säkerhet och bekvämlighet. Den som försöker för mycket, brukar senare ge upp säkerhet helt.

Lämna mobil där mikrofon och kamera inte kan fånga upp känslig information. Exempelvis djupt i ficka/ väska när den medförs. (Ljudet blir då dovt. Man kan även placera mobil med mik nedåt i ficka)

Lämna gärna mobilen i hallen vid besök hos folk. (Eftersom ni troligen fortsätter in i bostaden) Gärna djupt i rockficka eller väska.

Lämna inte mobil på bordet ni sitter kring. Samtal kan registreras mycket bra. (Inte minst med flera mobiler) 

Om kameralins pekar uppåt, kan ofta de samlade synas. Här hjälper det mycket att placera mobil i fickan, med miken inåt/ nedåt. Det blir ingen bild och dovt ljud.

Tejpa eller täck över mikrofon och kamera på laptop. Miken måste täckas noga, och tejp är säkrast. (Kamera och mik sitter knappt synliga i det svarta fältet ovan bilden. Kameralinsen i mitten, och miken som ett pyttelitet hål vid sidan om kameran. Oftast) Även med tejp/ övertäckning kan ljudet höras dovt. Kanske inte alla ord, men stämningslägen. Kolla gärna hur det ser ut och hur det låter, med och utan övertäckning. (Överkurs; Miken i skärmen kopplas normalt bort när kontakt sätts i mik/ headset-kontakten vid sidan om tangentbordet. Men denna bortkoppling av inbyggd mik, är numer mjukvarustyrd, varför miken troligen kan koppla in fjärrstyrt. Kör både tejp och kontakt)

Dina geografiska positioner och inomhusrörelser, (samt identifiering, ofta) kan döljas genom att placera mobilen i ett fodral som skärmar radiovågor. (Du kan då inte ta emot samtal) Att stänga av mobilen kan hjälpa mot fysisk spårning, men är inte säkert. Mobilen kan utnyttjas ändå. Skärmskyddet är säkrast.

Även om risken för dig kanske är liten idag, och du inte orkar göra allt detta, så är det en orientering om hur det blir i framtiden, när fler kan tricksen. Som din sure granne. (Om nu inte tillverkarna ändrar hårdvaran)

Kanske de två viktigaste råden:

LÄMNA INTE MOBILEN PÅ BORDET NÄR NI SAMLAS. Det blir jättebra inspelning annars.

SPRING INTE NAKEN FRAMFÖR LAPTOPEN. (Eller gör det med stil)


Comments are closed.