Centraliseringens etiketter

Makt tenderar att flyttas från lokalt – kulturellt, geografiskt – till centralt. Etiketter för dessa motpoler kan vara; självstyre, autonomi, separatism, rasism, underklass-överklass, urbefolkning-regimtroget, lokalt-centralt,…

Etiketter bildas för att beskriva. Objektivt eller partiskt. Fördömande eller hyllande. “Främlingsfientlig” kan ses som en ganska objektiv etikett. Men används partiskt. Liksom “svenskfientlig”. “Vi-och-dom” är ett beteende som nästan alltid återfinns ibland människor. Men ordet används mest i vissa sammanhang. Vissa ord stöder vissa grupper, och tvärtom. “Bög” togs över av Gay-rörelsen.

Intressant i sammanhanget är att centraliseringen för hundra år sedan, gick från landsbygd till huvudstäder. “Nationalism” då, var centralisering. Idag separatism, eller annat ord. Idag går centralisering vidare från nationer till EU. Samma i USA, från delstater till Washington. Denna större bild måste in, innan man grottar ner sig i dagens etiketter.

 

MAKTFÖRSKJUTNING

Därför borde synen på t.ex etablerad  media, etablerade politiska organisationer,.. ses som uttryck för långsiktig centralisering. Beteenden och rörelser som inte följer med, förlöjligas och förföljs. Att de är uttryck för behållande av makt; decentralisering, nämns inte. Istället ger centraliserare ofördelaktiga etiketter till de som kan motsätta sig överhetens långsiktiga utveckling.

Det är mindre intressant om dessa uttryck för centralisering av makt, sker medvetet eller som kultur, där folk deltar utan att ifrågasätta varför. Det viktiga är att se den maktförskjutning som pågår – från de många till de få – och sätta adekvata etiketter på spelarna.

 

KAPITALISM-KOMMUNISM

Kommunism och socialism lovar decentralisering av makt, till de många. Men då grundlag för maktdelning saknas, är kommunism egentligen ett av de starkaste verktygen för centralisering av makt. Kommunism gynnar en överklass, och är ett system för överklassen. Liknande tendenser för socialism. 

Kapitalism lovar likaså ekonomisk frihet för var och en. Decentralisering och frihet. Även här är  fri kapitalism något som gynnar de redan starka, att stärka sin centralisering över de många. Kommunism och otyglad kapitalism ger samma resultat. Makt centraliseras till några få.

 

FRI BILTRAFIK?

Fri marknadsekonomi, eller “Fri…” vad som helst, är ett begrepp som måste förklaras, innan det kan betygsättas. “Fri rörlighet över gränser” låter tjusigt för oss starka som kan idka våra liv över Jorden. Men är i praktiken oftare ett sätt att tvinga de med mindre makt till slavliknande förhållanden. Då är flytten sällan frivillig. 

Vi var några som kämpade för “Fri radio”, med modeller för hur makten skulle fördelas till en mångfald av ägare. Sedan blev det ett system utan regler, och frihet bara för två av de starkaste ägarna. En enfald av radio som följd. Liknande tidigare monopolradio. 

Liberaler och libertarianer, håller frihetens flagga framför sig. Men, främst libertarianer, arbetar för ett system som gynnar en liten överklass. Där de många är i träldom. I USA finns de som anser frihet bäst upprätthålls med eget vapen.

Tänk trafik. Är “Fri biltrafik” ett system utan trafikregler? Nej, bara en vecka. Sedan kommer de med de största Suvvarna ha frihet. Inga andra. Så småningom de med tanks. Sedan de med största tanksen. Alla andra är fredlösa och ofria. Ingen fri trafik för oss. 

Reell frihet för trafik, är att varje individ kan resa, i stort sett vart och när, den vill. Trafikregler som begränsar körriktning, företräde, hastighet, parkering,.. ger frihet till alla.

Politiska system måste likaså ha trafikregler. På kort sikt begränsande, men i stort befriande.

Så politiska etiketter är ofta dimridåer. Tänk istället på när makten centraliseras eller delas på fler. Sätt verkliga etiketter efter det. Om du inte har något att dölja förstås…


Comments are closed.