Tron på skatt

Våra hjärnor är i stort som när vi levde i små byar, med jordbruk. Vi har kvar samma föreställningsvärld. Att alla hjälper till och att frukterna av arbetet kan fördelas. Även till de som inte arbetar. Idag är verkligheten inte sådan. Allt arbete är inte samhällsnyttigt. Skatt speglar inte längre utfört arbete. Vad hände?

Det började med jordbruket som skapade överflöd. Detta kom också av folk arbetade hårdare än tidigare jägar-samlare. Det dröjde inte länge förrän några såg detta överflöd som en möjlighet att slippa arbeta. De kunde hota med våld om de inte fick del av maten. De kunde hota med andra staters våld, om inte jordbrukaren betalade sina varor till soldater åt den egna kungen. De kunde hota med helvetet och ge löften om paradiset, för att prästen skulle få mat utan arbete.

På den tiden var det verkligen så att bondens arbete med att framställa mat, gav överflöd som andra kunde leva av. Till och med fattiga och sjuka kunde få en del. Inte lika mycket som kung, adel och präst. Tricket är att antingen kunna hota eller lova, för att få skatt. Det var de då starka, maffia, adel, kungamakt och präster, som kunde leva på andras arbete.

Så fungerade ekonomin förr. Så fungerar inte ekonomin idag. Förr tillverkades nästan bara de viktiga basvarorna. Nästan allt arbete var nyttigt. Men var maffiosons arbete nyttigt? Var kungens? Adelns? Prästens? För att få folk att betala måste man sälja sig själv som “nyttig” eller “farlig”. Så är det fortfarande.

Tricket för att slippa arbeta med de nyttiga grunderna mat, social omvårdnad, kläder och bostad, är att studera och hitta onödigt arbete som är roligare. Men då måste man underhålla myten om att ens arbete är livsviktigt för andra. Som maffioson måste. Som kung/ regering och präst/ medieproducent måste. Man måste göra de som utför viktigt basarbete beroende av högre klasser. Så var det inte från början. Bonden hade makten över maten, så tvång eller löften krävdes. Steg för steg gjordes bonden beroende. Idag är de som utför nyttiga arbeten som mat, socialt, kläder och bostadsbyggande, som mest beroende av andra. De har lägst lön och minst makt.

Så förr var beskattningen av bonden verkligen fråga om att flytta frukten av nyttigt arbete över till andra. Så är det inte idag. Större delen av arbetade timmar är inte de nyttiga grundjobben. Skatt tas ut på allt arbete. Även det onödiga. Så tanken att den som utför onödigt arbete, med sin skatt ger ett verkligt värde, blir ju då fel. Pengar återspeglar inte längre arbete som utförts. Det gjorde det förr, men inte idag. Den som utför onödigt arbete och betalar skatt, hjälper i verkligheten inte den som får skattepengarna. Det är en påhittad funktion. Som i pokerspel. Eller schack. Reglerna speglar inte verkligt samhällsnyttigt arbete.

Det är fortfarande så att de som arbetar för att ge oss mat, vård, kläder och bostadbyggande, utför de nyttiga arbetena. Idag är hela den produktionen intimt ihopkopplad med moderna funktioner.

 

 


Comments are closed.