Hur digitala spår kan samlas in idag

Denna text listar några tekniska möjligheter för koll. Det mesta av detta utnyttjas troligen inte idag. Det är samtidigt svårt att veta när det görs. Det är några worst case scenarios. Kunskap som säkerhetskonsulter lär ut till regeringsmedlemmar, industriledare, underrättelsefolk och storgangsters, eftersom den vassaste spaningen sätts in mot dem. Idag blir samma metoder vanligare, så alla behöver liknande orientering. Sedan får man själv göra lagom avvägning mellan säkerhet och bekvämlighet. Precis som med plånbok, nycklar och lösenord. Inte konstigare än att man drar ned gardinen ibland och har öppet ibland. Tips om skydd finns i föregående bloggtext.
1. Din mobil och laptop innehåller mikrofon. Den kan vem som helst lyssna på. Även när du själv inte använder miken. Mobilen kan även avlyssnas när den är avstängd. Mjukvara kan lyssna och flagga för visst beteende. Det kan vara vissa ord, vissa känslolägen, eller vissa ljud.

2. Din mobil och laptop innehåller kamera. Den kan vem som helst titta med. Även när du själv inte använder kameran. Mobilen kan även tittas med när den är avstängd. Mjukvara kan göra ansiktsigenkänning. Känna av sinnesstämning. T.ex. ihop med vad du ser på skärmen. Hur du interagerar med folk i rummet. Hur du uppträder ensam. Kameran kan läsa text och sifffror. Mjukvara kan analysera.

3. Ovanstående funktioner kan ske “live”. Eller med inspelning – även när du är off-line – för att senare överföras till utomstående.

4. Din mobil innehåller adressbok över vänner, bekanta, och andra du ringer. Listan kan vem som helst tanka hem. Mobilen innehåller lista över vilka du pratat med, eller sökt, och när. Även denna samtalslista kan tankas över. Här finns bra uppfattning över ditt liv och vänner.

5. Även innehåll i samtal och textmeddelanden, kan tappas av. Live eller som inspelning.

6. Lagrade foton och filmer kan delas till obehörig.

7. Din mobil och dator kan fjärrprogrammeras, av obehörig.

8. All information i din dator kan tappas av. Informationen kan även ändras.

9. Generellt är mobiler mycket mer oskyddade än datorer.

10. Obehöriga använder ofta mobilappar för att kontrollera.

11. Många appar kräver ditt godkännande. Där står ofta att du ger dem rätt att göra vad de vill med din mobil. (Vilket de flesta klickar “JA” till utan att läsa) Utgivaren av appen kan ha ont uppsåt. Eller, kanske inte ont uppsåt. Men även tredje part kan denna väg utnyttja appen för egen vinning.

12. Även utan extra appar, kan mobilen tas över.

13. Din mobils geografiska positioner, och exakt position inomhus, kan registreras. Även dess fysiska rörelser. (Ditt kroppsspråk) En del mobiler kan läsa av sömnkvalitet. En del kan läsa av fingeravtryck.

Så långt vad jag kan komma på idag. Teknisk utveckling skapar ständigt nya metoder för att samla in data.


Comments are closed.