Här läser jag upp min text.

Här läser jag upp min text.