Urbefolkning och modernism

 I alla tider har människan varit jägare-samlare. Ursprungsbefolkningar behärskar sin omgivning och är i kontroll över livet. Det är en kultur som går i arv från mor till dotter, från far till son. Detta skapar identitet som är så vardaglig att stammedlemmarna inte uppmärksammar den. Förräns andra kulturer dyker upp.

När det moderna västerlandets praktiska prylar gör sitt intrång hamnar den traditionella jägar-samlarstammen i underläge eftersom de inte kan tillverka föremålen själva. De måste köpas ifrån ett globalt system där makten ligger långt bort. För att kunna köpa måste man underordna sig en fjärran kultur.

Så förändras urinnevånarnas ställning från att vara härskare över sina liv, till att vara underklass i beroendeställning. Då bildas ibland motståndsrörelser vilka hävdar traditioner som höll ursprungsbefolkningen vid liv i tusentals år. Det kan kallas konservatism eller identitärism. Tanken att urgammal identitet ska bevaras och med den makt över eget liv.

Den utifrån kommande västerländska kraften känner maktlöshet inför den inneboende styrka ursprungsbefolkningen har. Därför har det moderna västerlandet i alla tider försökt radera ursprunglig kultur. Den utmålas som farlig, löjlig, eller obefintlig. Urinnevånare har ingen kultur. Det vill säga; den fungerar inte inom västerlandets centralstyrning.

Vad som börjar med att jägare-samlarna får Kniven, Tändstickan, Kärlet,… vilka utgör enorm förenkling av livet, fortsätter sedan med alltmer komplicerade prylar. Det kan kallas konsumism. Västerlänningarna själva genomgår sedan länge samma resa där ständigt nya prylar lockar; Tvättmaskinen, Bilen, Datorn, Mobiltelefonen,… vilka på samma sätt håller västlänningen fast och får denne att hylla Modernismen. Den ses som lösningen på allt, ja även den enda lösningen västerlänningen kan erbjuda urinevånaren. Därav termerna; “underutvecklad”, “utvecklingsland”, “utvecklingsbistånd”.

Eftersom Västerlänningen inte förstår, eller inte vill förstå, de anrika kulturer och identiteter ursprungsbefolkningar besitter, erbjuder västlänningen ofta “hjälp” till Urinnevånaren. De ska “utvecklas” genom att tillföras prylar och mer västerländska levnadssätt. Detta får Västerlänningen att känna sig vara en bra och givmild person. Det får också Västerlänningen att känna sig stå på högre nivå än urinnevånaren. Väst har pengar, prylar och kunskap. Dessutom offrar man sig för de stackars urinnevånarna. Man hjälper dem överleva.

Att urinnevånaren har överlevt med sin kultur i tusentals år, att Västerlandet bara överlevt med sin kultur i tiotals år, inser inte Västerlänningen. Hon är så kulturchauvinistisk att hon tror alla på hela Jorden egentligen är som hon. Eller egentligen vill bli som hon, innerst inne. Så om hon bara ger lite hjälp och “utveckling” kommer hon snart förvandlat de stackars infödingarna till goda Västerlänningar. Ja, fast med lite charmig krydda förstås. Detta visar en okunskap, eller förakt, för andra folks kultur och identitet. Man kan fråga sig om det också är förakt eller okunskap inför egen kultur och identitet.

Vad som ofta händer, som beskrivet, är att Västerlänningen sätter sig i överläge och urinnevånaren i underläge. Ett beroendeförhållande där mat, sjukvård, kläder, bostad, skola, ges och styrs från västerlänning till urinnevånare. Västerlänningen utgår bara från sig själv och tror urinnevånaren på något magiskt sätt ska kasta hela sin kultur över ända och plötsligt anamma Västerlandets levnadssätt. Den som verkligen respekterar andras kultur tänker inte så. Den vill inte ens att andra ska förkasta sitt eget. Tvärtom bör man glädjas åt att studera andra kulturer. En mångfald av kulturer är att beundra. En enfald av enbart västerländskhet Jorden runt, är något att skrämmas inför.

Så då händer det att i såväl Öst som i Väst, i Syd som i Nord, Västerlänning och Österlänning inordnar sig i en maktstruktur där den ene är beroende av den andre för försörjning. Kultur sitter djupare än västerlänningen inser, så detta förhållande fortsätter generation efter generation.

OND CIRKEL, ELLER GOD? 

Dessutom föder Västerlänningen färre barn än status quo och Urinnevånaren fler än status quo. Så de som ska försörja blir färre och de som förlorat sin kultur och därför måste försörjas, blir fler. I Väst och öst, Nord och Syd. 

De Urinnevånare som på allvar genomför omvandling och blir västerländska, kommer också att föda färre barn. Västerlandet som tycker sig så överlägset håller på att ta död på sig självt. Och försöker ta med sig så många urinnevånare som möjligt. De som kommer att överleva är de få som ännu kan leva direkt av och med naturen som jägare-samlare.

Västerlänningen är slav under ett system, en religion, där det predikas; “Modern”är bra. “Gammalmodig” är dåligt. Gott och ont. Konservativa uppfattas därför som onda. Modernt, som gott. Vänsterpartiet och president Obama kampanjade på “Förändring” och “Change”. På Kuba predikas revolution, i evighet! I Sovjet skulle man skapa den “nya” människan, utan egen kultur.

Ett sätt för ledning av större företag och offentlig verksamhet att befästa sin egen makt är att utföra ständiga omorganisationer. Det är omorganiserandet i sig som påminner de anställda vem som bestämmer. Att ständigt ta initiativ är ett självändamål. Att det ständigt kommer nya saker och företeelser, låter aldrig folk bygga egna kulturer. Uppmärksamheten flyttas från individ och närstående till vad den pyttelilla eliten bestämmer. Den behåller initiativet genom att ständigt visa upp nya saker.

Nyhetsförmedling blir ett viktigt maktinstrument. Den utförs av dagens präster, nyhetsankarna. Så bibehålls initiativet uppifrån. Modernismens religion flyttar makt från jordens folk till en liten elit inom väst. De flesta i väst är i samma situation som urinnevånarna. De senare har kvar mer av makt, så länge de kan leva direkt av naturen.

Det är de minst moderniserade som har kvar det mesta av sin makt. Dessa tradionalister hotar den lilla eliten i väst. Bara deras närvaro ger påminnelse om att man kan leva annorlunda. Därför utmålas de som löjliga, dumma och/eller onda.

Eliten i Väst har länge sökt utrota urinnevånares kultur med kristen mission och u-hjälp samt angriper med stor kraft de infödda västerlänningar som söker leva lite mer som urinnevånare; egen kultur, identitet, tradition, autonomi. Det kallas “konservatism” och utmålas som väldigt fult, ja skamligt och unket. 

SLUTSATS

Jag anser ingalunda att denna betraktelse är det enda sättet att se på modernism-konservatism. Jag anser att min framställning behövs som tankeställare gentemot det helt kritiklösa accepterandet av Modernism som en helt igenom god kraft.


Comments

2 responses to “Urbefolkning och modernism”

Comments are now closed
 1. Gagarin Miljkovich skriver:

  Vad är västerlänningar, österlänningar o.s.v? Vad är egentligen “vår” kultur och identitet? Svaret kan variera beroende på vilket tidsperspektiv man har.

  Det Lasse skriver om är något som det alltid varit diskussioner kring, så länge vi människor funnits. Förmodligen är det en del av förklaringen varför vi valt att ständigt migrera.

  En intressant och lärorik tankeställare får man i den utmärkta och spännande BBC-dokumentären “The Incredible Human Journey ” där Dr Alice Roberts reser runt vår planet för att upptäcka den fantastiska och episka berättelsen, om hur vi människor lämnade Afrika, för att kolonisera världen.

  http://www.bbc.co.uk/programmes/b00kfqps
  http://www.youtube.com/watch?v=3YLKS2gL_vU
  http://www.amazon.com/Incredible-Human-Journey-Alice-Roberts/dp/B0035JHYMK
  http://www.mytvblog.org/?p=4429

  Med hjälp av DNA-forskningens hjälp har man kommit fram till att vi som lever utanför Afrika härstammar från en liten grupp på ca 100-300 individer, som valde att utvandra från Afrika, för ca 75.000-100.000 år sedan. En tidigare utvandringsvåg nådde fram till det som är nuvarande Israel/Jordanien, och där dog man ut.

  Det är snart dags för nästa episka utvandringsvåg, ifall vi skall överleva som art. Man lägger ju inte alla ägg i samma korg. Denna gång med utvandring till andra himmlakroppar, i och bortom vårt solsystem.

  NASA and DARPA Team Up for 100-Year Starship Studyhttp://www.darpa.mil/news/2010/starshipnewsrelease.pdf

  • Lasse Lundeberg skriver:

   Jorden är så perfekt för oss. Det är OK att utforska om vi kan bo på någon annan planet, eller rymdstad. Men jag tycker vi ska satsa den mesta kraften på Jorden. Det är en mycket delikat balans här, som vi är specialanpassade för. Balansen kommer att ändras, i form av klimatförändringar och liknande, det sker då och då. Då kommer många miljoner stryka med. Vi borde utforska om och hur vi kan minska riskerna för förändnringar, samt även utforska haven mer.