Author Archive

På länken finns tretton intervjuer för den som vill lära mer om digital spaning och analys. Samt den svåra avvägningen mellan viljan att hindra terrorattentat, kontra medborgares rätt till privatliv. Flera av de intervjuade har känt till övervakning de ansett gått för långt. Andra visar på spaningens skälighet. Fem av de intervjuade är f.d. NSA-anställda. […]

Indoor Location eller Indoor Positioning är att lokalisera exakt hur mobiler rör sig. Exakt vilka steg vi tar, hur vi vänder oss, var vi stannar, hur länge, vilka vi möter, hur länge, och ibland även lite om hur vi mår. (Eftersom kroppsspråk kan berätta) Man kan avläsa om vi går i trappor, åker hiss, åker […]

Fler och fler av våra dagliga handlingar sparas som digitala fotspår och fingeravtryck. Varje registrering är oftast harmlös, men tillsammans bildar de för evigt en bild av oss. Som är noggrannare än våra egna minnen. En term för detta är ”Big data”. Detta kan resultera i många goda saker, Bättre förståelse av mänskligt beteende kan […]

Någon som märkt att Youtube håller koll på hur långt man tittat på en video, när man stoppar? Det är praktiskt om man vill återuppta tittandet från samma ställe senare. Just nu kollade jag vad paustiden kopplas till. Inte till dator utan till IP-adress. Pausade på en dator, letade upp samma video på annan dator […]

Varför är det så svårt att få demokratisk kontroll av internet? I det fysiska samhället fungerar polisens övervakning och våldsmonopol bra. Internet genomgår snabb teknisk utveckling. Vilket gör det svårt för lagstiftning och myndigheter att hinna med, men globalisering kanske är det stora problemet. I en demokrati lyder även polisen under transparenta och demokratiska lagar. […]

Eftersom Facebooks mjukvara reagerar på den som försöker publicera upphovsrättsskyddad musik, så indikerar det att FB analyserar de ljudspår man försöker lägga upp. Om de ändå analyserar alla ljud, så kollas ju talinspelningar också. Då lär mjukvaran känna igen även röster och kan – teoretiskt – hitta vem som talar också. Med FB:s mobil-app ger man dem tillåtelse att använda miken i mobil […]

För att få lite perspektiv på vilka digitala spår som är sannolika att snappas upp, så kommer här några tekniker som ligger strax utanför digitalt fokus. 1. Mjukvara kan återskapa ljud från stenkaka efter fotografi. Spåret fotas. Mjukvara läser av variationerna och skapar ljudfil därefter. Denna teknik används för bevarande av stenkake-inpelningar. 2. Ljud inne i […]

Färre köper musik, fler lyssnar via streaming som t.ex. Spotify and Deezer. Streaming ger företag möjlighet att spara data om exakt när och var varje individ lyssnade, vad den pysslade med samtidigt, hur musiken påverkade beteendet, vad som fick individen att välja vilka låtar, och om dennes vänner senare lyssnade till samma låtar. Därmed inte sagt […]

Ett sätt att kartlägga hur folk lever, är att mäta elförbrukningen sekund för sekund. I Sverige har man sedan några år ersatt traditionella elmätare i hemmen, med mätare som själva skickar siffror över förbrukning. Det sker med mobiltelefon inuti mätaren. Här finns möjlighet att registrera förbrukning sekund för sekund, lagra, och skicka över vid givet […]

Kameran i mobil, padda och laptop kan följa användarens ögonrörelser. Och kartlägga hur man läser en text. Hur länge man stannar på varje ord. Vilka rubriker och bilder man tittar på, hur länge. En video med webbsidan kan skapas där en punkt visar var användaren placerar blicken. Detta kan t.ex. visa vilka ord som är nya […]