NSA idag

Har precis läst ut en mycket initierad bok om NSA idag. Eller nästan idag, för utvecklingen går fort och det brukar ta några tiotals år innan nya tekniska påfund blir allmän kunskap. Boken handlar också om det politiska spelet kring NSA. Under vilka premisser samarbete utförs med företag, en del historia från 1900-talet och från 2001. Året då allt  ändrades. NSA och CIA hade innan dess gått på halvfart sedan Sovjets fall. Man hade spanat på Usama bin Laden. Men från den 11 september 2001 gick alla upp i turbodrift. Förre NSA:chefen general Michael Hayden berättade om en vägg på högkvarteret Fort Mead, där finns datumet den 12 september 2001  anslaget . Där är än idag. I skuggan av presidenterna W.Bush och Obama.

National Security Agency är den amerikanske presidentens redskap. Placerat under Secretary of Defense har det i grunden alltid varit militär verksamhet. Men utveckling av internet, som från början var en militär idé, har blandat samman civil och militär verksamhet. Både vad gäller användning och utveckling. Dessutom finns fienden och det egna folket, i samma internet. I samma kablar. I samma “Moln”. Ofta med likadana hård- och mjukvaror. Detta förändrar NSA, som tidigare mest hade utländsk militär som mål för signalspaning och kodknäckande. Idag sker spaning i samma kablar som också hyser vanligt folks internet och telefon.

 

VAD GÖR DE?

Några verksamhetsområden är grundforskning, teknisk utveckling, signalspaning, kodknäckning, analys, och nästan kriminalarbete. Även om underrättelse helst ska förutse och förhindra saker. Forskning och utveckling sker för NSA på universitet, i privata företag och inom myndigheten själv. Engagerade är vetenskapsmän, ingenjörer, tekniker, matematiker, språkvetare,… Kanske också psykologer, beteendevetare, och framtidsspanare även om det torde ligga närmare CIA. Internet innebär även att NSA, CIA, FBI, med flera amerikanska säkerhetsorganisationer, hamnar mycket närmare varann.

Sekretessen kring NSA med omnejd är mycket sträng, så det är svårt att se organisationens hela verksamhet. Den placeras ibland inom andra grenar av US Government, som militär, ambassader, samt andra stater och privata företag. De senare inte då bara som front, utan även mer fristående företag som har kontrakt med amerikanska staten. Privatisering av verksamheten har ökat. Myndighetens personal flyttar ibland till liknade uppdrag inom privata företag med NSA-kontrakt, och de på högre poster flyttar ibland tillbaks till höga poster i myndigheten.

Författare till boken i fråga: “The Shadow Factory: The NSA from 9/11 to the Eavesdropping on America” är James Bamford. Kanske den författare som allra mest och bäst beskrivit NSA i flera böcker och artiklar. Det är verkligen gedigen research och denna bok är sprängfylld med fakta. Bamford greppar som vanligt flera aspekter av NSA.

 

KNÄCKFRÅGAN

Många sidor ägnas åt den kanske viktigaste frågan; om den högsta politiska och militära ledningen, bröt mot/ bryter mot amerikanska grundlagen. Bamford beskriver i detalj hur turerna gick under W. Bush och under Obamas första tid. Stundtals skrämmande läsning. Ibland rafflande om hur hökarna ideligen försökte komma runt de lagar som skyddar civilsamhället. Hur somliga stod emot, hur kampen tedde sig.

 

TEKNISK UTVECKLING

Många fakta om datautveckling, internet&telefonsystem, ledningar runt jorden, kodknäckande, praktiska problem, legala problem, internationella kontakter, historia… Här får man anta att Bamford omöjligt kan ha all information. Även om han tycks ha bra kontakter inifrån, så är det bara högsta ledning som kan se helhet. En kvalificerad gissning är att det finns många, ibland helt nya, tekniska system och forskning, som inte finns i boken.

Ett säkert faktum Bamford nämner, är att signalspaning på telefontrafik förr ofta var parallell mottagning av satelliters downlink, samt avtappning av kopparledningar. Dagens optiska fiberledningar är mycket svåra, i stort omöjliga, att tappa av obemärkt. Boken beskriver hur det måste göras med telefonbolagens medverkan. Här kan man fundera över om den nu överblivna satellitkapaciteten används för backup mellan servrar. Där finns redan parallell mottagning.

 

ANDRA STATER

Bamford ägnar en del text, men inte uttömmande, om samarbete med andra nationers signalspaning. Sverige nämns ej, men vi har åtminstone sedan 50-talet, haft samarbete via FRA, Försvarets Radioanstalt. Då sveriges allmäna militära samarbete med Nato nu ökar, får man anta det även innebär ökat samarbete med västliga länders signalspaning.

 Tror det var på 70-talet jag läste om hur telefonförbindelser mellan länder i Afrika, gick till Paris och tillbaks. Skälet var den franska kolonialmakten, som lagt sina telefonledningar efter behovet att kunna hålla kontakt med sina utsända och med koloniernas regeringar. Så när folk i Afrika ringde till grannländer, gick samtalen via Paris. Detta gav den franska säkerhetstjänsten möjlighet att sitta hemma och lyssna på Afrika. (Frankrike anses ha aktiv internationell underrättelsetjänst än idag. Samt förstås samarbete med övriga väst)

Bamford beskriver hur mycket av dagens data- och telefontrafik i fiberoptiska ledningar, också går fram och åter mellan världsdelar. Han säger att dagens trafik inom Afrika, kan ta vägen runt USA. Han skriver hur Sydamerikas stater ofta har sina internationella ledningar dragna till-från USA. Bamford skriver att NSA kan tappa av denna trafik inom USA.

I boken beskriver Bamford också hur en stor del internet- och telefontrafik, går fram och åter i Atlanten, t.ex. Nu är det inte så konstigt när det gäller tjänster som Google, Hotmail, Microsoft och Facebook där servrar mig veterligen bara finns i USA. Facebook har precis byggt klart sin jätteanläggning i Luleå. Den första utanför USA. Det bör innebära att svensk trafik kommer att gå till-från Luleå, och att samma kommer att gälla Europa och delar av Asien. Dessa stora servrar fungerar som backup för varann, så det lär förekomma en hel del Facebook-trafik mellan Sverige-USA i fortsättningen också.

Bamford skriver en hel del om NSA:s största tekniska samarbetspartner; GCHQ, den brittiska signalspaningen. (Han skrev utförligt om GCHQ även i sin förra bok “Body of Secrets”) Den svenska datatrafiken till-från USA nämner inte Bradford specifikt, men han skriver en del om GCHQ:s avtappning av Atlantens fiberledningar, så man får förmoda svensk och europeisk trafik till-från USA, kan avtappas i såväl UK som USA. Det är också ett rimligt antagande, att spaningen på Europa till mycket stor del sker i UK, med GCHQ.

Boken nämner som hastigast Kanadas samarbete från sin norra gräns, med spaning på Ryssland. Även den position Edward Snowden arbetade på; Hawaii. Som ju ligger ungefär mitt emellan USA:s fastland och Asien. Här är det rimligt anta att spaning på Asien sker. Bamford nämner också spaning på Mellanöstern från USA:s delstat Georgia. Samt på Latinamerika från Texas. Med dagens fiberledningar som har hög kvalitet och hög kapacitet, kan signaler lätt skickas jorden runt, men den stora volymen gör att det kan vara fördelaktigt att tappa av och skilja ut nära källan. Så som signalspaning oftast utfördes förr.

Bamford skrev redan i “Body of Secrets” hur växande mängd datatrafik ger signalspaning problem att samla allt, men än mer; problem att analysera allt. Han skrev då, och upprepar nu, hur man därför arbetar med att sila information redan där den hämtas in. Att där flagga för intressanta meddelanden, och sända dem hem. Han skriver om ett system som kan göra gallring redan när signalerna ligger som ljusstrålar i optisk fiber. Man behöver inte omvandla till elektroniska signaler. Detta sparar mycket tid och utvalda ljusknippen kan skickas hem.

 

11 SEPTEMBER

Boken börjar med en detaljerad beskrivning av hur männen som utförde attentaten levde och förberedde sig. Även detaljer om vilka uppgifter USA:s olika myndigheter hade om förövarna. Om hur US Government månader och veckor innan 11 september, resonerade kring växande antal varningstecken om att något var på gång. Här behandlar Bamford hur skydden mot polisstat, gjorde att flera spaningsuppgifter inte kom till användning. Konstitutionens skydd mot presidentens makt inom USA, och den grundlagsfästa åtskillnaden mellan lagstiftande och exekutiv makt, skyddar USA mot diktatur på lång sikt, men lämnade terroristerna utan övervakning. Därför har pendeln idag svängt så långt åt andra hållet.

 

PARTISK

Bamford är partisk mot den oerhörda övervakningen och de nya kraftiga verktygen för en polisstat. Detta färgar boken lite, även om han mest håller sig till fakta. På några ställen beskriver han byråkratisk klumpighet, på andra sidor syns mellan raderna en beundran för den kapacitet och skicklighet NSA med omnejd, kan prestera.

Bamford beskriver en del om några av de privata företagen i verksamheten. Som t.ex. det företag Edward Snowden arbetade på. Även om de “Fem ögonen”: USA, Kanada, UK, Australien och Nya Zeeland. De länder som har mycket nära samarbete inom signalspaning. Bamford beskriver även en del om samarbetet med Mexico.

 

UPPSEENDEVÄCKANDE

Några av de mest uppseendeväckande uppgifterna som Bamford uppger är: Att Vita Huset genom åren faktiskt bryter mot lagen och genomför olaglig spaning. Att en del nyare mjukvara skulle innehålla bakdörrar där privata företag och främmande stat skulle kunna ta sig in även utan NSA:s koll. De högsta cheferna i de amerikanska företagen med NSA-kontrakt, är ofta tidigare medarbetare i myndigheten, har sedan länge “Security Clearence”, och fortsätter samma verksamhet privat. Men här  nämner Bamford en del företag med ägare utanför de Fem ögonen. Bamford ägnar en del text åt höga israeliska signalspanare, som gått från statlig signalspaning där, till privata företag i Israel och USA. Bamford menar att dessa företag, som säljer mjukvara m.m. till USA, skulle kunna gå in i bakdörrar i NSA:s stora nät. Nu är Israel en mycket nära allierad, så tanken är inte så anmärkningsvärd. Frågan är snarare den gamla möjligheten att de länder USA samarbetar med militärt, utan lagbrott, kan spionera på varann, för att ge uppgifter till varann.

 

MICROSOFT m.fl.

Bamford beskriver hur Microsoft bygger en jätteanläggning för “The Cloud”, där vi kan lagra våra bilder, videor och texter. Samt hur NSA bygger sin anläggning bredvid för att kunna tappa av.

Bamford skriver att amerikanska företag med lag kan tvingas deltaga i NSA:s arbete. Ofta genom att dela information om privatpersoner eller ge tillträde till elektroniska data. Samt att dessa företag med lag är förbjudna att omnämna sitt samarbete. Bamford skriver om en företagare som inför sina vänner inte ens kan svara “No comments” eller att han har munkavle, då det skulle avslöja samarbete. Han tvingas alltså ljuga och förneka samarbete.

Boken skrevs innan Snowdens påståenden om Facebook, Apple, Microsoft, Google,… samt telefon- och internetbolag (“telecoms”) som Verizon, IT&T, m.fl. Bamford beskriver en möjlig mekanik till varför dessa företag skulle kunna ljuga om samarbete. Han ger också en historisk beskrivning till hur telegraf- och telefonbolag redan för cirka hundra år sedan, samarbetade med statlig kontroll. Boken ger en del exempel på hur höga chefer förr tvingades och nästan lurades att deltaga. Hur fler vägrade med hänvisning till legalitet, hur de senare kom med, hur en del hoppade av. Det är mycket intressanta förklaringar på hur sådan verksamhet kan uppstå och fortgå. Man undrar givetvis hur det fungerar idag, med de dataföretag vi använder. Inte minst de Snowden namngav. Man undrar också över hur fungerar i Sverige.

Boken ägnar en del resonerande kring övervakningsstaten a la Orwells 1984. Bamford nämner det samtida programmet “Total Information Awareness”, där bara namnet manar till eftertanke.

 

SAMMANFATTNING

James Bamford är nog den bäste berättaren av NSA:s historia och samtid. Han beskriver i detalj alla aspekter. Grundlag, politik, historia, praxis, samarbete med andra delar av US Government, med andra nationer, universitet och idag den ökade privatiseringen där så mycket av verksamheten bedrivs.

 

BOKEN

Här är länk till Amazon och boken i fråga: “The Shadow Factory: The NSA from 9/11 to the Eavesdropping on America” av James Bamford. Där kan man läsa några sidor ut boken och lyssna på uppläsning.

 

WIRED om UTAH

Här är en text som James Bamford skrev för Wired om NSA:s nya lagringsanläggning för data.

 

Läs och lär.


Comments are closed.