Datorn som grafolog

Den gamla kunskapen att via handstil läsa av individ och personlighet, kan nu tas över av datorer. Som läser tangentbords-tryck. Tiden mellan tryck. Vilka bokstäver som kommer snabbare än andra. Vanliga felskrivningar. Radering och omskrivning. Tider för dubbeltryck. (Som vid versaler och specialtecken)

Sedan språkliga uttryck som längd på meningar, kommatering, stycken, ovanliga tecken,…

Precis som i grafologi, kan detta identifiera individer. Dessutom ge lite av den mer psykologiska bilden.

 

SPRÅKANALYS

Nästa steg är att analysera orden. Vilket datorer även kan göra från audio. Ord säger något om ordförråd, referensramar, tankemönster,… alltså något om bildning och social omgivning. Samt med fler texter och bedömning av omständigheter, även vem skribenten riktar sig till för stunden. Alltså, vem skribenten tänker på.

Eftersom allt kan sparas för alltid, kan även en individs utveckling kartläggas. 

 

HUR?

Åtminstone fyra möjligheter: Mjukvara för denna grafologi kan antingen som virus laddas ned i folks datorer. Eller skulle kunna finnas på Facebook, Google, Hotmail,.. Dessa webbsidor har inte den gamla typen av kommunikation; där en webbsida skickades över för läsning, varefter ingen kontakt fanns, förräns nytt klick gjordes. Åt andra hållet; på webbsidor av den äldre typen, skrev man först något i sin dator och vid tryck på “SÄND” skickades hela den färdiga texten över.

Men Facebook, Google, Hotmail, m.fl, har “Live” förbindelse där webbsidans server står i ständig kontakt med folks datorer. Varje knapptryck skickas omedelbart över. (Kolla på Facebook och Google, hur en ny bokstav ger dig nytt förslag på ord) Då kan grafologi bli mer fullständig, eftersom servern kan kartlägga varje knapptryck i realtid och sätta in i sammanhang. Då behövs inte virus först i din dator.

Det tredje sättet är att avlyssna internetförbindelsen mellan dig och servern för webbsidan.

Det fjärde sättet är om datorerna redan från början har bakdörrar.

Den som skriver off-line klarar sig, såvida inte virus eller bakdörr sparar varje skrivsession, och skickar vid nästa internet-uppkoppling.

 

GRUPPDYNAMIK

I diskussionstrådar kan mjukvara kolla hur samtalet flyter. Vilka som upprepar sig. Vilka som introducerar nya ord, och vilka som tar efter. Dessutom tid mellan inlägg. Säger något om läshastighet och svarshastighet. Om mjukvaran beaktar vilka som är inne på sidan när, blir analys tydligare.

Tidningar har redan analys av klick. Inte bara vilka rubriker du klickar på. Dessutom hur länge du dröjer innan nästa klick. Jämfört med antal ord på samma sida, ger det en vink om hur fort du läser. Samt vilka texter  du stannar ovanligt länge på. Om datorn sparar samtliga dina klickar för alltid, och dessutom jämför med andra tidningar, kan den se när du avviker från ditt mönster. När du troligen inte läst klart. Ger en vink om vilken typ av person du är. Kan även se om du uppträder med annan indentitet.

Det finns även program som kollar exakt hur din skärmbild ser ut. När du scrollar ned. Eller tillbaks. Exakt hur du rör muspekaren.

 

VAR?

Vid den tredje typen av insamling; på själva internet, kan dessa typer av automatiserad grafologi samt audiologisk språkanalys, utföras av datorer vid de korskopplingar, där telefon- och internettrådar möts. Skälet är att internettrafik är oerhört stor. De företag och myndigheter som vill övervaka, kan inte ta hem all data. De skulle drunkna i bytes. Istället silas ute på gamla telefonstationer, och annorstädes, där internets trådar möts. För att detta silande ska gå snabbare, finns dessutom filter som arbetar direkt med optokablars ljus. Ingen omvandling från optisk signal till elektronik och tillbaks. Silning direkt av optiska signaler sparar datakraft och tid.

 

JÄRNKOLL PÅ SURFKOLL

Självklart sparas vilka webbsidor du besöker. Vilka kord du knappar in i sökmotorer. Det säger en del om vad du tänker på. Vilka sjukdomar du är rädd för.

Amerikanska CDC som spanar efter virusutbrott, kollar vad vårdcentraler rapporterar om den årliga influensan. Google gjorde experiment med att kartlägga när och var folk sökte på influensasymptom, som “ont i kroppen”, “ont i halsen”, “fryser”, “influensa”,… Google fick snabbare och mer trovärdig prognos av kommande influensa.

Detta innebär att datorer kommer att kunna veta vad vi troligen kommer att göra, innan vi själva vet det!

 

METADATA

Dessutom finns kartläggning av meta-data. Där syns t.ex. varje individs dygnsrytm. Samt fysisk position. Med enkel analys kan datorn lista ut vad som är på arbete (typiska arbetstider), hos vänner (tider), är hemma, (korta och långa tider samt natt) handlar vardagsvaror, på semester, o.s.v. o.s.v. Arbetstider och arbetsplats, ger vink om typ av arbete och lön.

Mjukvaran kan också se vilka som träffas var och när. Deras socioekonomiska status sätts i samband med din.

Datorerna ser också typ av dator och skärmupplösning. Eller om smartfåne används. Hjälper att bygga socioekonomisk bild av individ.

 

ANALYS AV BIG DATA

Nu behöver inte bara språkvetare, psykologer, samhällsvetare och terrorexperter sitta och ge parametrar för hur datorernas analys ska ske. Datorerna kan på egen hand kyligt jämföra miljarder knapptryckningar och själva se mönster. Ungefär som poliser på gatan, kan reagera på folk som beter sig ovanligt. Datorerna kan titta efter vilka varor och tjänster som köpts med kort, geografisk position av dator och mobil, val av tevekanal, hur strömförbrukningen hemma skiftar över dygnet, när&var bilen parkeras, när&var busskort används, m.m. m.m. Dessa data ger en bild av person. Som kan köras ihop med teveövervakning med automatisk ansiktsigenkänning. Bilens registreringsnummer kan även tydas automatiskt. Om något avviker kan datorn flagga.

Som om den med dyr bil, dyra vanor, med adress i fint område och typisk vecko&dyngsrytm för detta område, plötsligt beger sig till fattigare område, eller ändrar vanor. Samt om andra med misstänkta avvikelser, befinner sig där samtidigt t.ex. Har de mötts? Samma när någon med mindre dyrbar livsstil, plötsligt befinner sig på lyxhotell och köper dyra varor. Inte minst om det sker nära hemmet. O.s.v. o.s.v

Datorerna kan med Big Data själva upptäcka mönster och avvikelser. Utan att kunna språk, sociologi, psykologi eller politik. De larmar. Antingen tar då ett mer avancerad analysprogram över för djupanalys, eller så går larmet direkt till någon jourhavande mänsklig kollare.

 

VANLIG HEDERLIG AVLYSSNING OCH AVSYNING

Moderna bildskärmar har ofta kamera ovanför skärmens lysande yta. En liten prick i borden runt bilden. I mitten däruppe. Så kan man få bildtelefon. Se, och bli sedd, av den man talar med. Kameran kan hackas och bilden skickas ut på internet även när du inte använder datorn som bildtelefon. Moderna datorer, som laptops, har ofta inbyggd mikrofon, så man slipper använda headset. Även miken, liksom den på din mobiltelefon, kan användas när du inte vet om det.

 

SÅ…?

Bli inte paranoid för det,… Man kan visa myndigheterna lydnad genom att alltid knäppa på Rapport kl 19:30.


Comments are closed.