Folkets hus och upploppen från Husby

imageSverige genomgår en jätteförvandling. Men ingen pratar om det. Ok, några få. Till exempel författarna till de tre böcker, som Fisksätra Folkets hus anordnade tre onsdagsträffar kring. Skribenterna berättade och vi ställde frågor. De hade mycket vettiga saker att säga, och jag har mina egna idéer om detta:

Denna jätteförändring är gemensam för västvärlden. Typiskt för denna är, att sedan 40-50-talet, har de flesta befunnit sig i medelklassen. Det vill säga; någorlunda kunnat bestämma utbildning, yrke och boende. Detta medförde även att de flesta kände sig sitta med vid bordet. Även tog sig en röst, i alla bemärkelser, i det offentliga samtalet. Majoriteten i medelklassen, och därmed även många i underklassen, var med i politiken. Nåja, många vaneröstade och så gick det som det gick. Några få i toppen har sedan 80-90-talet påbörjat en omdaning tillbaka till det klassamhälle vi hade förr: Färre i medelklass, en större andel i underklass.

Denna utveckling pågår för fullt. Någon i USA beskrev den som “Musical Chairs”. På svenska “Hela havet stormar”. Varje gång musiken stannar, (börsnedgång, om man så vill) minskas antalet platser i medelklassen. De flyttas ned till underklass. Det är en utveckling som började där nere. Man kan visualisera de tre klasserna som avskilda av två horisontella streck. Det undre som skiljer under- från medelklass, flyttas stadigt uppåt.

Chicagoskolan med Milton Fridman stod för teorin. Ronald Reagan och Margaret Thatcher praktiserade. Det heter globalisering och började med att låglönejobben flyttade till Asien. I västvärlden hade den industriella revolutionen från 1800-talet visat cynismens värsta sidor. Folk utnyttjades, och de som fick arbetsskador kastades ut. Det var en lång facklig kamp som också förändrade ett utsugarsamhälle till ett civiliserat. Sedan folk fått skydd, kom senare skydd för miljön. De länder som instiftat dessa skydd med lag, blev tvungna att skydda denna demokrati, med tullar. Kortsiktigt blir ju varor och tjänster dyrare i ett civiliserat samhälle. Precis som det är kortsiktigt dyrare att följa lagen i ett demokratiskt samhälle.

Många företagare drömde säkert om att just de skulle slippa följa alla lagar, som skyddade folk och miljö. Att de långsiktigt drog nytta av att leva i ett civiliserat samhälle, framstod inte alltid för dem. “Tänk om man slapp allt ansvar!”, “Vilka vinster man skulle kunna göra!”. Detta “Pig Heaven” skapades med Reagan och Thatcher. Man kunde politiskt inte så lätt nedmontera arbetarskydd och miljöskydd. Det var politiskt lättare att minska tullar. Sålunda kunde de största företagen slippa ansvar och få tillgång till närmast slavar, genom att flytta produktionen till Asien, men fortfarande sälja hemma. Till mycket lägre pris. En obalans. Därför försvann först de lägst avlönade jobben i väst. Sedan fortsatte, och pågår för fullt, denna utveckling uppåt allt högre avlönade jobb i väst. Även de försvinner bortom demokrati.

Nästa steg i samma utveckling är att konkurrera ut anställda även i väst, med folk som ställer lägre krav. Helst ska de kulturellt inte känna sig ingå som fullvärdiga medborgare i väst. Är de dåliga på språket, är det en fördel. Är de okunniga om facket, är det en fördel. Känner de sig underlägsna, är det en fördel. Hoppas de inte lär sig för bra på Svenska för invandrare. Hoppas de behåller sin kultur. Det skapar splittring. “Härska genom att söndra”. Ja, nu spelar det ingen roll exakt hur snacket gick i de högsta kretsarna, som drog igång denna skenande utveckling. Det viktiga är vad som faktiskt händer ibland vanligt folk.

En sak är klar, ekonomin för de högst uppe, vinner på arbetslöshet. Ju fler som är arbetslösa, ju mer pressas lönerna nedåt. Arbetslöshet är mycket lönsam. Men bidrag då? När de som har lite pengar, får lite mer, i bidrag eller skattelättnad, skickar de sina nya slantar direkt ut i vardagsekonomin. Bidragen går direkt ut i ekonomin, vilken vinner på tillförsel av pengar. Arbetslöshetens lönesänkande kraft, ger större vinster.

Men för att systemet ska fungera, krävs att de arbetslösa skambeläggs. Helst också de med låga löner. Även de med lägsta löner utför en liknande osjälvisk hjälp till mer vinst. För att inte tala om illegala invandrare. De hjälper verkligen ekonomin. De kan ju inte ställa några krav. Därför förs kampanjer för att “hjälpa” dem. Inte för deras egen skull. För att de ska finnas som grupp.

Och för allt fler i medelklass, rycks nu stolar bort. En, efter en, efter en,… Media spelar frenetiskt med i rollen att påskynda denna utveckling.

Härska genom att söndra ja. Om det blir kravaller, om det bildas nationalistiska partier, så gynnas de i toppen av splittring. Vi har redan börjat få “Gated Communities”. Denna utveckling kommer att öka. Upploppen i förorterna de fyra senaste nätterna, visar på det utanförskap som är en viktig byggsten i den pågående utvecklingen.

Usch va´ trist. Nä nu slutar jag. Bra att Folkets hus i alla fall tar upp detta.

 

 

 

 

 


Comments are closed.