Utgivaransvar för andras publicering?

Tidningar har ansvariga utgivare. När de lägger upp sina artiklar på hemsidan, finns även där ansvarig utgivare. Så långt är allt frid och fröjd. Alla lever lyckliga med sina smarriga kanelbullar till fikat. Men så en dag uppstod ett nytt problem: Vem är ansvarig för gamla texter på hemsidan? Tänk dig att du tillträder som ansvarig utgivare för webben som också innehåller gamla artiklar. Skall du då vara ansvarig även för de texter som lagts upp där, under den tidigare ansvarige utgivaren? Eller är hen fortfarande ansvarig? Skall preskriptionstid för eventuellt brott gälla? Vad händer sedan? I så fall, vad händer om en gammal artikel läggs upp under din tid som ansvarig utgivare? Skall det anses att publicering just skett, och preskriptionstid gälla från och med detta datum?

Eller: Ska vad som finns på sidan, anses nypubliceras så länge det finns kvar? I så fall blir du ansvarig för allt det gamla. Detta skulle ändra spelreglerna. Om du har stort arkiv med gamla texter, bör du gå in och rensa i historiskt material! Vilket leder till nästa fråga. Skall du ta bort hela artiklar, eller bara de ord som kan fällas idag? Synd att ta bort hela texter för några ord. Hemskt med historieförfalskning. Skall du förklara vad som togs bort? “Ett ord vi inte kan säga vilket det är”. Sedan går tiden. Årstider kommer och går. Med dem vad som kan fällas och frias inför domstol. Skall du vid varje lagändring gå in och klippa i arkivet? Lägga tillbaks när lag eller praxis liberaliseras?

Nu tror du jag för ett extremt teoretiskt resonemang. Då vet du inte att detta hände Sydsvenskan. Dess ansvarige utgivare drogs inför domstol för vad tidningen har i sina arkiv, på nätet, och som publicerats under tidigare utgivare. Tyvärr blev det ingen prövning av den viktiga principfrågan, då rätten inte fällde uttalandet i sig. Så det är fortfarande inte prövat om ansvariga utgivare kan fällas för gamla publiceringar på webben. Om de inte skulle hållas ansvariga, så förändrar det ju rättsläget för dessa artiklar. Det vore värre. Dessutom ologiskt att olika delar skulle falla under olika lagrum. Min åsikt är att utgivaransvaret måste gälla allt på sidan.

Samtidigt finns papperstidningar arkiverade för allmän beskådan på Kungliga Biblioteket. Där gäller dåvarande utgivares ansvar. Om inte preskriptionstiden har gått ut. Här kan man fundera på om visning för allmänheten borde göra ett KB ansvarigt. Man kan också fundera över om det är allmän visning, då individen letar upp och tittar ensam. Men det gäller ju även på nätet.

Några röster om frågan

Principfrågan inte prövad


Comments are closed.