Testbilden är samhällsomstörtande

Testbild är något som undviks inom modern television. Höga vederbörande är oroliga för vad orörliga bilder kan göra med den mänskliga hjärnan. Avsaknad av stimuli kan i värsta fall generera helt egna tankar.

Dessutom är hela konceptet farligt. Tanken att på egen hand justera något inför framtiden, kan väcka folkuppror.


Comments are closed.