Vi var jägare-samlare för 150 år sedan!

OK, rubriken är sensationell men vi gör ofta ett pedagogiskt misstag. Lasse Berg och många andra som kunnigt berättar om våra tidigare liv som jägare-samlare, nämner ofta att människan levde så för 10.000 år sedan. Vi talar även om hur vi är skapade för stenåldersdiet. Detta leder till missuppfattningen att livet som jägare-samlare ligger mycket långt bort. Det blir svårare att greppa hur vi fortfarande är skapta för detta ursprungliga liv. Biologiskt, socialt, mänskligt,… Vad som bör sägas tydligare är att jordbrukarlivet började hos några få för 10.000 år sedan. Då var fortfarande den överväldigande majoriteten jägare-samlare. Sedan ökade sakta andelen jordbrukare.

TÄNK SÅ HÄR

Om vi utgår ifrån hur många som är jägare-samlare idag och tittar bakåt efter hur stor andel som var det för 100, 200, 500, 1.000, 5,000,… år sedan, samt var vi fann detta ursprungliga liv, så träder en annan bild fram. Vi behöver bara gå några generationer tillbaks för att själva ha släktingar som fortfarande hade mycket av den ursprungliga kunskapen. I Sverige fanns i första hand Samer som längst behöll vårt ursprungliga liv. För t.ex. bara 150 år sedan var detta liv vanligt förekommande. Även de som brukade jorden hade mycket kontakt med jägare-samlare, jagade själva samt fiskade och samlade ur skogarna. Det stora allmäna intresset för att gå i naturen vittnar om det levnadssätt vi är byggda för.

Livet som jägare-samlare handlar till stor del om återvinning och lämnar knappt några spår i naturen. Vilket kanske skvallrar om varför detta liv överlevt så mycket längre än dagens hunnit med. Vi fascineras alltför mycket av fornlämningar i form av byggnader, kanaler och stora odlingar. Ibland tänker jag att det kanske kan bero på att detta fortfarande är nytt för oss. Att livet utan så många ägodelar egentligen är så basalt att vi inte tänker på det.

NOMADEN I OSS

I vårt språk har vi kvar en hel del nomadiska begrepp som omskrivningar för mänskligt beteende. Att “gå framåt, gå bakåt”, “visa färdriktning”, “gå före”, “komma efter”, “man måste veta var man varit, för att veta vart man ska”, “att leda, att följa”, “gå i cirklar”, “återkomma”, “livets vandring”, “okänd stig”, “ny väg”, “irra”, “smala vägen” kontra “breda vägen”, “skynda”, “stå still”, “samlas”, “grupp”, “omsprungen”, “hinna ikapp”, “stanna”, “klättra”, “ramla”, “resa sig”, “leta”, “tung börda att bära”, (folklig-)“rörelse”, “jaga”, “jagad”,.. Dessa målande uttryck lever kvar även när de förlorat sitt bokstavliga innehåll. Engelskan har likaså kvar dessa beskrivningar.

Slutsatsen är att vi fortfarande är skapta för livet som jägare-samlare. Vi levde det i många hundratusen år. Vi lämnade det alldeles nyss. För bara några hundra år sedan.

Idag har vi stora problem med diet, stress, fysisk inaktivitet, miljögifter, samhällsbyggande, arbete-vila, social samvaro, identitet, tro,…  För att förstå varför och hur vi reagerar på dagens nya liv, bör vi forska på vår bakgrund som jägare-samlare. Vi bör ödmjukt lära av de ytterst få som fortfarande har kvar lite av vårt egentliga liv. Vi bör skydda dem. Här om någonsin bör vi tänka i termer av “världsarv”.


Comments are closed.